Vi søger områdechefer til Spejdernes Lejr 2022

|

Kategorier

Spejdernes Lejr

VIL DU VÆRE MED I VORES PATRULJE?

Vi søger områdechefer til lejrledelsen i Spejdernes Lejr 2022, som kan noget – både fagligt og strategisk – og som sammen med os vil være med til at skabe verdens bedste spejderlejr.

Læs videre nedenfor eller hent printvenlig version HER

Så er vi i gang!

Oven på erfaringerne fra Spejdernes Lejr i 2012 og 2017 har vi tegnet stregerne for den lejrorganisation, der skal planlægge, udvikle og gennemføre Spejdernes Lejr 2022. Første skridt er at finde patruljen, som – udover os – består af frivillige områdechefer.

Posterne som områdechefer besættes som makkerpar. Du og din makker skal tilsammen have faglig indsigt i det område, I er ansvarlige for, og I skal samtidig kunne løfte blikket, så I kan vurdere, hvilke løsninger der er de bedste for lejren som helhed.

I skal også have lyst til at indgå i overordnede drøftelser og beslutninger, så vi arbejder sammen om det bedste for Spejdernes Lejr.

Vi søger 10 områdechefer (5 makkerpar). Områdernes arbejdstitler er:

 • Aktiviteter og events
 • Deltagere
 • Lejrplads og infrastruktur
 • Kommunikation
 • Frivillighed

Du kan finde en lidt nærmere beskrivelse af de enkelte områder bagerst.

Ansvarsområder

Som områdechef er du og din makker ansvarlige for, at

 • bidrage fagligt og strategisk ind i lejrledelsen og understøtte fælles mål for lejren
 • være ’kittet’ i organisationen, dvs. sørge for, at de 5 områder arbejder i samme retning og finder kompromisser, der understøtter det
 • opbygge og drive eget område med en struktur ud fra den grundlæggende model for organisationsstrukturen
 • sikre, at området er robust i forhold til bemanding, rekruttering og eventuelt udskiftning på centrale poster
 • udøve ledelse gennem andre og agere i overensstemmelse med lejrgrundlaget for Spejdernes Lejr 2022.

Derudover er det vigtigt, at du som områdechef er med på at sikre opfølgning og rapportering, herunder økonomiopfølgning.

Kompetenceprofil

Vi lægger vægt på, at du og din makker tilsammen har faglig erfaring og kompetencer inden for det område, I gerne vil være områdechefer for. Derudover er det vigtigt, at du som person har kompetencer inden for disse områder:

Ledelse– du skal kunne lede gennem andre, have gode samarbejdsevner og være realistisk og kritisk i forhold til information og deadlines. Samtidigt skal du kunne sætte og holde en retning og skabe et klima, hvor den enkelte føler sig selv og sin indsats værdsat i den store sammenhæng.

Socialt– du skal være rummelig i forhold til alle typer af mennesker og kunne holde hovedet koldt i pressede situationer. Derudover er det vigtigt, at du kan stille krav, men også forstår frivilliges måde at arbejde på.

Analyse og beslutningstagen – det er vigtigt, at du ved, hvornår du selv træffer beslutninger, og hvornår du involverer lejrcheferne, lejrledelsen eller andre områdechefer. Derudover skal du have blik for, hvad der sker i organisationen.

Planlægning og organiseringsamarbejdet i lejrledelsen er afgørende for, at vi løfter vores opgave som helhed, derfor er det vigtigt, at du er i stand til at udarbejde gennemsigtige projektplaner med mål og delmål, kan prioritere indsatser og menneskelige ressourcer realistisk, i rette tid og kan sikre fremdrift.

Endelig er det vigtigt for os, at du kan sikre, at den rette information når de rigtige steder hen – både når det er godt og dårligt nyt.

Hvordan sammensætter vi patruljen?

Når vi sammensætter patruljen, vi kalder lejrledelsen, er kompetencer det styrende parameter, men vi lægger også vægt på, at lejrledelsen er sammensat på tværs af korps og på tværs af køn.

Vi ser helst, at du har erfaring fra afvikling af en stor lejr eller event inden for det område, du gerne vil være områdechef for. Derudover forventer vi, at du har erfaring med ledelse enten af frivillige eller i en professionel sammenhæng.

Interesseret i at være med?

Hvis du er interesseret i at være med i vores patrulje, skal du ringe eller skrive til os, så vi kan tage en snak om det.

Når du ringer eller skriver, vil vi gerne høre følgende:

 • Hvilket et af områderne du er interesseret i?
 • Har du en makker, du gerne vil løse opgaven sammen med?
 • Hvilken erfaring har du med i rygsækken?

Vi beder om, at du kontakter os senest den 31. august 2019. Vi taler med folk løbende i hele perioden. Vi arbejder efter, at alle poster som områdechefer senest er på plads i september 2019.

Husk, at det her er bare første skridt. Der kommer en lang række muligheder for at være med.

Kontaktoplysninger

Jens Harboe Malskær: Tlf. 22 17 76 12 (er på ferie på uge 31)

Lillan Foged: Tlf. 22 80 07 43 (er på ferie i uge 27 og 28)

Mail: lc@sl2022.dk

 

Beskrivelse af de fem områder

I skemaet nedenfor kan I se, hvad der overordnet ligger i de forskellige områder. Opgavedelingen mellem områderne bygger ovenpå erfaringerne fra Spejdernes Lejr 2012 og 2017.

Navn Indhold
Aktiviteter og events

 

Området har ansvaret for alle aktiviteter, spejderånd, åbnings- og afslutningsshow.

 

Deltagere

 

Overordnet er formålet med området at sikre, at alt vedrørende ’drift’ af deltagere bliver håndteret, nationale såvel som internationale. Det indebærer håndtering af tilmeldinger, sikre at underlejrene på lejren fungerer, ansvar for indkøb, forplejning, restauranter, butikker osv.

 

Lejrplads og infrastruktur

 

Overordnet skal området sikre, at lejrområdet fungerer og er sikkert, så der kan holdes lejr. Mere konkret handler det om alt vedrørende teknik, it og beredskab.

 

Kommunikation

 

Området har ansvaret for både kommunikation til alle os, der deltager og til omverdenen. Det betyder intern og ekstern kommunikation, kommunikation i lejrorganisationen, til spejderkorpsene, hjemmeside, interessevaretagelse, markedsføring mv.

 

Frivillighed

 

Udvalget har fokus på, at det skal være en god oplevelse at være frivillig i forbindelse med Spejdernes Lejr 2022. Området faciliterer et tværgående HR-netværk for alle HR-ansvarlige, står for fælles trivselstiltag, håndbog for frivillige og etablerer understøttende funktioner for medlemmer af lejrorganisationen som fx og hjælp til projektstyring og børnepasningsmuligheder.