SciencePirater Aktivitetsgruppen

Ombord i aktivitetsgruppen er der mennesker, der elsker at prøve sig frem, eksperimentere, finde på nye fede science spejderaktiviteter og lave dem på en måde, så børn og frivillige i spejdergrupper i hele landet har helt vildt lyst til at prøve dem.
Det er for dig med gode ideer, som allerede finder på nye aktiviteter og ved, hvad der fungerer i en lokal spejdergruppe, og vil være med i et fællesskab, hvor vi sammen finder på nye måder at lege med science.
Gruppen er med spejdere på tværs af alder og korps, men alle med en stor interesse for science.

Aktivitetsgruppens arbejdsopgaver:  

  • At udarbejde de dogmer, som aktiviteterne i SciencePirater skal tage udgangspunkt i (er de billige at udføre, nemme at udføre, gode afsæt for videre eksperimenter etc.), og hvordan får vi dem til at flugte med alt det gode scienceindhold, som allerede er i korpsene.
  • Udarbejde de pædagogiske principper, så det bliver let for spejderledere at gå i gang og engagere børn og unge.
  • Udarbejde et katalog, der både indeholder spændende, vilde og lærerige spejderaktiviteter med scienceindhold, der inspireres af alle de gode scienceaktiviteter, som allerede findes i korpsene.
  • Udvælge scienceaktiviteter særligt egnede for børn og unge at lave på egen hånd og sammensætte dem til en lille uniformslommestørrelse eksperimentguide til alle vores spejdere ml. 6-16 år.
  • At sikre overlevering af aktivitetsmaterialerne til uddannelsesgruppen, og sparring med campgruppen.

Hvornår mødes gruppen første gang?
Aktivitetsgruppen mødes første gang d.19 april til en workshop på fyn.
Her lærer gruppen hinanden at kende, hygger sig og starter arbejdet. Her defineres også den videre arbejdsproces.

Gruppen mødes mindst én gang mere i april/maj, samt, hvad gruppen bliver enige om. Der vil også være arbejde mellem møderne, som kan løses elektronisk og ved at sidde og skrive aktiviteter ind individuelt.

Om SciencePirater

De kommende tre år skal spejderbevægelsen med initiativet ’SciencePirater’ udvikle de sjoveste, vildeste, skøreste og mest lærende science spejderaktiviteter til spejdergrupper i hele landet. Vi skal nå 30.000 børn og unge gennem uddannelse af frivillige spejderledere, camps rundt i landet, fede aktivitetsmaterialer og meget mere.

Vil du være med?

Ring eller skriv og hør mere om alt de vilde og lærerige science oplevelser, vi skal lave med alle vores spejdere hos projektleder, Martin Lennard Eriksen, tlf. 21330429 eller mle@dds.dk