Spejderdagen den 23. april har fokus på FN’s 17 verdensmål. I starten af april kommer der aktivitetsmateriale, som spejdergrupperne kan bruge.

Målet med materialet er at give flere spejdere viden om verdensmålene og inspirere dem til, hvordan de i dagligdagen selv og sammen med deres patruljer kan tage medansvar for den verden, de bor i.

Spejderdagen og Verdensmålene

For mange spejdere er d. 23. april forbundet med den traditionsrige Sct. Georgsdag, hvor man mindes Sct. Georgs heltegerninger, og aflægger spejderløftet. Som en del af spejderloven, lover vi hinanden, at vi vil gøre en ekstra indsats for at efterlade verden en smule bedre, end vi fandt den.

Med FNs verdensmål har vi nu 17 forskellige mål, som vi kan arbejde efter for at være med til at bygge en bedre og bæredygtig verden, og selv lave vores egne heltegerninger.

Fleksibelt aktivitetsmateriale for alle aldre

I starten af april udkommer der aktivitetsmateriale, som jeres spejdergruppe kan bruge. Fordi der er mange lokale traditioner netop den 23. april, arbejder den frivillige projektgruppe på at gøre aktiviteterne så fleksible som muligt.

Det betyder, at materialet kan bruges af hele gruppen eller kredsen samlet til et aftenmøde, men det kan også bruges i hver enkelt aldersgren. Det kan bruges, uanset om man afholder Spejderdagen på selve dagen, eller i forbindelse med møderne op til eller efter d. 23. april. I kan dog allerede nu forberede jer på, at der kommer noget aktivitetsmateriale til alle grupper og kredse.

Materialet skal medvirke til at gøre verdensmålene nærværende og håndgribelige for børn og unge i Danmark, og være med til at give en forståelse af, at alle kan bidrage til målenes opfyldelse. Især ved at målene bliver gjort tilgængelige med konkrete anvisninger på handlinger, som kan gennemføres i nærmiljøet.

Vil du høre mere om arbejdet, kan du kontakte Kasper Rolle på kasper.rolle@spejderne.dk. Følg med her på siden, hvor der kommer mere info ud, som vi nærmer os Spejderdagen 2018.

Læs mere om verdensmålene på verdensmålene.dk

Projektet er støttet af Tuborgfondet.