Foto: Margrethe Grønvold Friis

Spejderdagen den 23. april har fokus på FN’s 17 verdensmål. Du kan nu hente aktivitetsmateriale til brug i spejdergruppen. Målet med materialet er at give flere spejdere viden om verdensmålene og inspirere dem til, hvordan de i dagligdagen selv og sammen med deres patruljer kan tage medansvar for den verden, de bor i.

Hent aktivitetsmateriale til Spejderdagen

Aktivitetsmaterialet til Spejderdagen 2018 ligger nu klar i form af et digitalt hæfte. Til aktiviteterne hører også et mærke – det kan købes i Spejder Sport fra den 15. maj 2018.

Spejderdagen og Verdensmålene

For mange spejdere er d. 23. april forbundet med den traditionsrige Sct. Georgsdag, hvor man mindes Sct. Georgs heltegerninger, og aflægger spejderløftet. Som en del af spejderloven, lover vi hinanden, at vi vil gøre en ekstra indsats for at efterlade verden en smule bedre, end vi fandt den.

Med FNs verdensmål har vi nu 17 forskellige mål, som vi kan arbejde efter for at være med til at bygge en bedre og bæredygtig verden, og selv lave vores egne heltegerninger.

Fleksibelt aktivitetsmateriale for alle aldre

Aktivitetsmaterialet til Spejderdagen er henvendt til alle spejdergrupper i Danmark. Fordi der er mange lokale traditioner netop den 23. april, er det blevet prioriteret at gøre aktiviteterne så fleksible som muligt.

Det betyder, at materialet kan bruges af hele gruppen eller kredsen samlet til et aftenmøde, men det kan også bruges i hver enkelt aldersgren. Det kan bruges, uanset om man afholder Spejderdagen på selve dagen, eller i forbindelse med møderne op til eller efter d. 23. april.

Materialet skal medvirke til at gøre verdensmålene nærværende og håndgribelige for børn og unge i Danmark, og være med til at give en forståelse af, at alle kan bidrage til målenes opfyldelse. Især ved at målene bliver gjort tilgængelige med konkrete anvisninger på handlinger, som kan gennemføres i nærmiljøet.

Vil du høre mere om materialet og Spejderdagen, kan du kontakte Kasper Rolle på kasper.rolle@spejderne.dk.

Læs mere om verdensmålene på verdensmålene.dk

Projektet er støttet af Tuborgfondet.