Spejdernes Lejr er kommet for at blive

Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig har besluttet, at Spejdernes Lejre skal være en fast, tilbagevendende begivenhed, næste gang i 2022 og derefter igen i 2026.

Spejdernes Lejre er et samlingspunkt på tværs af korps og en anledning til at tale om gruppens særlige identitet, og hvordan det kan komme til udtryk på lejren.

Foto: Lars Schnoor Riisberg

Beslutningen bygger blandt andet på evalueringen af lejren i 2017 der viste, at tre ud af fire spejdere mener, at lejren har haft en positiv indflydelse på deres opfattelse af fællesskabet spejderne imellem. Ligeledes mener tre ud af fire spejdere, at det er vigtigt, at Spejdernes Lejr afholdes igen. Det signal har korpsene fanget.

De fem korps har også truffet beslutningen, fordi det giver en række indlysende fordele for planlægning og drift af Spejdernes Lejr at gøre begivenheden permanent. Blandt andet bliver det lettere at sikre en god overlevering og de fem korps er enige om, at erfaringer fra Spejdernes Lejre i 2012 og 2017 skal tænkes ind i planlægningen af de kommende Spejdernes Lejre. For at sikre stabilitet og samle erfaringer et sted har korpsene besluttet, at kommende lejre afholdes i regi af Spejderne.

Ud over, at Spejdernes Lejr er en oplevelse, man deler i spejdergruppen og vokser personligt ved, så bidrager Spejdernes Lejr til at give spejdere et globalt perspektiv. De oplever, at de er en del af verden – og at vi har meget at være fælles om. De internationale deltagere kan vi kun tiltrække med den størrelse Spejdernes Lejr giver os.