Spejdernes Lejr 2022 og efterfølgende lejre

 

For at sikre den bedste planlægning, udførsel og overlevering af fremtidens Spejdernes Lejre, har foreningen Spejderne og de fem korps, der er medlem af Spejderne, indgået en rammeaftale, som skaber den overordnede ramme for Spejdernes Lejr 2022 og efterfølgende lejre. For hver lejr udarbejdes desuden et specifikt Lejrgrundlag.

Spejdernes Lejre arbejder efter de værdier, der samler spejderkorpsene, lige som foreningen Spejderne. Derfor er udgangspunktet, at man kan meget mere sammen end alene, at alles input er lige værdifulde, at man arbejder respektfuldt for hinandens forskelligheder samt med en tro på hinandens gode intentioner og nysgerrighed på hinandens ståsted og at det arbejde, der lægges i regi af Spejderne, er en investering som kan give større afkast end hvis det var i regi af eget korps. For Spejderne er os alle sammen.

Spejdernes Lejre tager form som en projektorganisation

 

Spejdernes bestyrelse udpeger en styregruppe, som er garant for, at Spejdernes Lejre afvikles med et højt kvalitativt indhold og under hensyntagen til indholdet i rammeaftalen. Styregruppen kommer ikke kun til at arbejde med én men flere lejre samtidig, da planlægning af en ny lejr påbegyndes før en igangværende er slut. Styregruppen refererer til Spejdernes bestyrelse. Deres opgave er at styrke og videreudvikle konceptet for Spejdernes Lejre som store lejre, og at sparre med lejrcheferne og lejrledelsen for de enkelte lejre og kunne rådgive dem.

Lejrledelsen sammensættes og ledes af lejrcheferne, som udpeges af styregruppen. Lejrcheferne har ansvar for planlægning, gennemførsel og afslutning af den enkelte lejr og har således også ansvar for at sammensætte en lejrledelse, der har de nødvendige kompetencer, samt udarbejde og gennemføre projektplan for den enkelte lejr.

Til at understøtte styregruppen etableres et sekretariat for Spejdernes Lejre, der bliver en del af Spejdernes sekretariat. Her ansættes i efteråret en sekretariatsleder for Spejdernes Lejr og senere udvides med flere efter behov. Dette sker i tråd med at Spejderne opbygger en professionel organisation, både på frivillig- og ansat-siden og i Spejdernes Lejre bidrager det til at lejren møde eksterne samarbejdspartnere og værtskommune med samme professionalisme som de møder lejren med.

 

Du kan læse mere om fremtidens Spejdernes Lejre her: