Kontakt

For mere information om Ungdomsøen, kan der rettes henvendelse til Ungdomsøens sekretariat, der er forankret hos Spejderne.

SPEJDERNE
Arsenalvej 10
1436 København K
Tlf. (+45) 32 64 00 69
kontakt@spejderne.dk

Henvendelser vedrørende booking og reservation rettes til booking@ungdomsoen.dk

Henvendelser vedrørende renoveringen af Ungdomsøen rettes til Christian Melchiorsen, direktør for Middelgrundsfonden, på cm@middelgrundsfonden.dk

Henvendelser vedr. ungeinvolvering, frivillige og engagement rettes til Kasper Rolle på kasper.rolle@spejderne.dk

Henvendelser vedr. aktiviteter på Ungdomsøen rettes til Mikkel Gjelstrup på mikkel.gjelstrup@spejderne.dk

Henvendelser vedr. partnerskaber og udvikling rettes til Jon Lausrsen på jon.laursen@spejderne.dk