Kontakt

Det er Middelgrundsfonden, der udvikler rammerne på Ungdomsøen og stiller disse til rådighed for Spejderne og andre unge-aktører med henblik på at sikre udvikling og afholdelse af formålsbestemte aktiviteter.

Foreningen Spejderne er ansvarlige for at drive udviklingen af aktiviteter på tværs af forskellige ungefællesskaber. Kontakt projektleder Mikkel Gjelstrup på mikkel.gjelstrup@spejderne.dk, hvis du vil høre mere.

Middelgrundsfonden

middelgrundsfonden.dk
Middelgrundsfortet 1
DK-1433 København K
c/o Det Danske Spejderkorps
Arsenalvej 10
DK-1436 København K
CVR: 36 69 73 34
E-mail: info@middelgrundsfonden.dk

Projektchef (direktør)

Christian Melchiorsen
Mobil: +45 21447755
E-mail: cm@middelgrundsfonden.dk

For mere kontaktinformation se Middelgrundsfondens hjemmeside.