Kontakt

Det er Middelgrundsfonden, der udvikler rammerne på Ungdomsøen og stiller disse til rådighed for Spejderne og andre unge-aktører med henblik på at sikre udvikling og afholdelse af formålsbestemte aktiviteter.

Middelgrundsfonden

middelgrundsfonden.dk
Middelgrundsfortet 1
DK-1433 København K
c/o Det Danske Spejderkorps
Arsenalvej 10
DK-1436 København K
CVR: 36 69 73 34
E-mail: info@middelgrundsfonden.dk

Projektchef (direktør)

Christian Melchiorsen
Mobil: +45 21447755
E-mail: cm@middelgrundsfonden.dk

For mere kontaktinformation se Middelgrundsfondens hjemmeside.