Spejdernes generalforsamling: Se kommende prioriteter og indsatser

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

Fredag d. 10. marts 2017 afholdt Spejderne generalforsamling på Houens Odde Spejdercenter.

Her vedtog de fem korps bag Spejderne:

 • budget
 • revideret rammeaftale
 • målet for Spejderne for de kommende 3 år

Strategiske prioriteter for 2017-2020

Spejderne vedtog 5 overordnede mål for de kommende 3 år:

1. Udvikle spejdergruppernes kapacitet og kvalitet
– bidrager til medlemsudvikling fra 60.000 til 80.000 medlemmer i 2020
– bidrager til at 10.000 forældre er tilknyttede og støtter aktivt i 2020

2. Gøre langt flere børn og unge beredt til livet
– bidrager til årligt at udvikle 10.000 ikke-medlemmer i 2020

3. Udvikle Spejdernes betydning i samfundet
– bidrager til at 2.000 unge årligt skaber events som pionerer for demokratisk deltagelse i 2020
– bidrager til at 10.000 alumner er tilknyttede spejderbevægelsen og agerer som spejdere i 2020

4. Styrke Spejdernes brand
– bidrager til at mange danskere kender Spejdernes mission i 2020
– bidrager til at en stor andel af dem anerkender missionen i 2020

5. Fundament
– sikrer en entydig og kraftfuld organisering mellem de fem spejderkorps for udvikling, organisering og ledelse af de fælles aktiviteter og fortællinger

Særlige indsatser

I den opdaterede rammeaftale blev disse særlige indsatser for 2017-2018 fastlagt:

 • Ungdomsøen. Spejderne skal skabe aktiviteter, der kan gøre Ungdomsøen levende fra første dag, og som rækker ud til alle unge, så det bliver en ø for hele ungdommen, og ikke kun for spejdere
 • Explorer Islands. Spejderne iværksætter Explorer Islands i hele landet i perioden 2017-2019, som en forberedelse på Ungdomsøens åbning i 2019.
 • Metaanalyse og gruppeudvikling
 • Ny fortælling
 • Spejdernes Lejr evaluering
 • Sikre det gode samarbejde
 • Forberede fremtiden
 • Woop App 2.0
 • Valg af samarbejdspartnere for Spejderne
 • Administration og lokation
 • Overdragelse af aktiviteter og opgaver til Spejderne.

Spejderne overtog ved årsskiftet Woop App og Folkemødet, som ind til da lå som selvstændige projekter sponsoreret af korpsene og koordineret af spejderchefkredsen. Inden sommeren 2017 skal der være forhandlet en plan om overdragelse af øvrige aktiviteter og opgaver fra spejderchefkredsen til Spejderne.

Download referatet fra generalforsamlingen