Hvad vil Spejderne?

De fem danske spejderkorps har et stærkt fælles ønske om at række ud til langt flere børn og unge med spejdernes stærke metoder og værdier. Derfor har de fem spejderkorps efter mange års samarbejde nu stiftet foreningen Spejderne. Formålet med Spejderne er at gøre endnu flere børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

Spejderne skal være med til at udvikle spejderbevægelsen på tværs af korpsene, og være med til at give spejderlivet et moderne og tidssvarende udtryk, der kan tiltrække endnu flere børn og unge. Det betyder ikke, at alle børn og unge nødvendigvis skal blive spejdere, men de kan have glæde af at komme i tættere berøring med spejderbevægelsen og spejdermetoden.

Hvorfor har vi skabt Spejderne?

Vi har skabt Spejderne for at kunne nå ud til langt flere børn og unge med spejderarbejdet.

Et eksempel er Ungdomsøen. Ungdomsøen giver os mulighed for at nå ud til nye grupper af unge, og være med til at give dem fantastiske oplevelser, baseret på spejdermetoden, men uden at man behøver at være spejder selv. Ungdomsøen skal være en ø for alle unge, og ikke kun for spejdere. På den måde kan meningsfulde og udfordrende aktiviteter, baseret på spejdermetoden, nå ud til flere unge, og være med til at udvikle dem.

Spejdernes Lejr er et andet eksempel på, at når vi går sammen, kan vi lave noget, der er langt større end det enkelte korps kunne gøre hver især. Vi kan nå længere ud, når vi samarbejder.

Hvad byder fremtiden på?

I det næste år kommer Spejdernes arbejde især til at centrere sig om:

  • Explorer Islands – hvor vi skal skabe lokale aktivitetslaboratorier for unge med inspiration fra Ungdomsøen med fokus på samfundsliv, bæredygtighed, friluftsliv og entreprenørskab.
  • Analyse af den samlede spejderbevægelse – hvor vi vil lave den første, samlede analyse af spejderbevægelsen i hele Danmark, for at få et fælles billede af vilkår og potentialer på tværs af korpsene.
  • Ny fortælling – hvor vi ønsker at skabe en ny, tidssvarende og autentisk fortælling om Spejderne, der kan være med til at gøre det muligt at nå ud til endnu flere børn og unge i fremtiden.
  • Folkemøde – som til 2017 især skal handle om Spejdernes Lejr og Explorer Islands

Vil du blive endnu klogere på, hvilke indsatser Spejderne har i fokus i den kommende tid? Så kan du hente en oversigt over særlige indsatser i 2017-2018 herunder.

Hvis du vil se mere om Spejdernes planlægningscyklus, og en samlet oversigt over de beslutninger, der er taget på Årsmødet 2017 om ambitioner og særlige indsatser, så læs mere her i dette dokument, som samtidig danner baggrund for de strategi-workshops, som Spejdernes afholder i maj-juni 2017.