Hvad vil Spejderne?

De fem danske spejderkorps har et stærkt fælles ønske om at række ud til langt flere børn og unge med spejdernes stærke metoder og værdier. Derfor har de fem spejderkorps efter mange års samarbejde nu stiftet foreningen Spejderne. Formålet med Spejderne er at gøre endnu flere børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

Spejderne skal være med til at udvikle spejderbevægelsen på tværs af korpsene, og være med til at give spejderlivet et moderne og tidssvarende udtryk, der kan tiltrække endnu flere børn og unge. Det betyder ikke, at alle børn og unge nødvendigvis skal blive spejdere, men de kan have glæde af at komme i tættere berøring med spejderbevægelsen og spejdermetoden.

Hvorfor har vi skabt Spejderne?

Vi har skabt Spejderne for at kunne nå ud til langt flere børn og unge med spejderarbejdet.

Et eksempel er Ungdomsøen. Ungdomsøen giver os mulighed for at nå ud til nye grupper af unge, og være med til at give dem fantastiske oplevelser, baseret på spejdermetoden, men uden at man behøver at være spejder selv. Ungdomsøen skal være en ø for alle unge, og ikke kun for spejdere. På den måde kan meningsfulde og udfordrende aktiviteter, baseret på spejdermetoden, nå ud til flere unge, og være med til at udvikle dem.

Spejdernes Lejr er et andet eksempel på, at når vi går sammen, kan vi lave noget, der er langt større end det enkelte korps kunne gøre hver især. Vi kan nå længere ud, når vi samarbejder.

Hvad byder fremtiden på?

I det næste år kommer Spejdernes arbejde især til at centrere sig om:

  • Gruppeudvikling – vi har lavet en fælles analyse af den samlede spejderbevægelse, og af hvad der skaber vækst i grupperne, og den viden skal omsættes til handling.
  • Ny fortælling – vi skal arbejde videre med at skabe en ny, tidssvarende og autentisk fortælling om spejderbevægelsen, der kan være med til at række ud til endnu flere børn og unge i fremtiden.
  • Spejdernes Lejr – hvor vi skal skabe fundamentet for kommende lejre i 2022 og 2026.

Hvis du vil læse mere om baggrunden for Spejdernes arbejde, kan du her se den rammeaftale, som er indgået mellem Spejderne og korpsene.

Hvis du vil læse mere om potentielle indsatser i Spejderne i fremtiden, kan du her se den strategiplan, som nye indsatser baserer sig på.