Hvad vil Spejderne?

Foreningen Spejderne skal bidrage til at styrke spejderbevægelsens fokus på fællesskab, friluftsliv og udfordringer for børn og unge samt styrke fremtidens spejderarbejde.

Dette sker blandt andet ved at:

  • Vi skaber uforglemmelige spejderoplevelser gennem Spejdernes Lejr
  • Vi danner rammen for spejdernes fælles projekter
  • Vi søger indflydelse ved at varetage fælles interesser – både nationalt og internationalt

Hvorfor har vi skabt Spejderne?

Spejderne er en forening stiftet i 2015 af, og for, de fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig. En børne-og ungdomsbevægelse med tilsammen cirka 70.000 medlemmer, hvor friluftslivet danner rammen for udviklende spejderaktiviteter.

Spejderne har siden stiftelsen understøttet mange tværkorpslige initiativer med fokus på at gøre børn og unge beredte til livet. Blandt disse kan nævnes Ungdomsøen, SciencePirater og ikke mindst afholdelsen af flere succesfulde Spejdernes Lejre. Nordens største spejderlejr fremviser på mange måder, hvor stort et potentiale spejderbevægelsen har, når der rykkes i fællesskab.

Foreningen Spejderne støtter op om vores medlemskorps’ arbejde med meningsfulde og inkluderende fællesskaber for børn og unge, og vi har fokus på samhørigheden mellem korpsene og dyrkelse af det, der er fælles. Vi ønsker, i et vedvarende og dynamisk samspil med vores medlemskorps, at varetage spejderbevægelsens interesser.

Hvad byder fremtiden på?

I de kommende år vil Spejderne blandt andet fokusere på:

  • Fælles lejre: Vi vil med Spejdernes Lejr manifestereet bæredygtigtog internationalt spejderfællesskab. Vi vil skabe uforglemmelige spejderoplevelser, der tegner fremtidens spejderliv. Lejre skal styrke det fælleskorpslige samarbejde lokalt, regionalt og national, samt give deltagerne en oplevelse af at være en del af en global bevægelse. Næste lejr afholdes i 2026.
  • Fælles interesser: Vi vil, i et vedvarende og dynamisk samspil med vores medlemskorps, undersøge, hvordan der med udgangspunkt i Spejderne kan skabes effektive arbejdsgange i koordineringen af, og deltagelsen i, internationale lejre og processer. Derudover vil Spejderne aktivt søge at blive værter for World Scout Jamboree i 2031 og koordinere indsatsen, der knytter sig hertil.
  • Fælles projekter: Vi vil understøtte, facilitere og styrke samarbejdsprojekter mellem medlemskorpsene. Og vi vil udvikle og facilitere nye partnerskaber og projekter, der fremmer friluftsliv, fællesskab og udfordringer for børn og unge samt øger kendskabet til spejderbevægelsen derigennem.

Du kan læse mere om vores igangværende og tidligere projekter her

Du kan læse Spejdernes strategi for 2023-2027 her

Du kan også læse foreningens vedtægter her