Organisering

Foreningen Spejderne blev stiftet i december 2015 af de fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Hvert af korpsene udpeger ét medlem af bestyrelsen, og der kan yderligere indsuppleres fire medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen:

  • David Hansen (formand, udpeget af Det Danske Spejderkorps)
  • Morten Trampedach Junget, formand (udpeget af KFUM-Spejderne)
  • Julie Fink (udpeget af De grønne pigespejdere)
  • Signe Lund Christensen (udpeget af Danske Baptisters Spejderkorps)
  • Stefan R. Hansen (udpeget af Dansk Spejderkorps Sydslesvig)
  • Erling Birkbak
  • Erik Friis
  • Lisbeth Trinskjær
  • Christina Palmstrøm

Sekretariat: