Organisering

Foreningen Spejderne blev stiftet i december 2015 af de fem internationalt anerkendte danske spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Hvert af korpsene udpeger ét medlem af bestyrelsen, og disse kan yderligere indsuppleres fire medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen:

Sekretariat: