Organisering

Foreningen Spejderne blev stiftet i december 2015 af de fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Hvert af korpsene udpeger ét medlem af bestyrelsen, og der kan yderligere indsuppleres fire medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen:

Sekretariat: