Organisering

Foreningen Spejderne blev stiftet i december 2015 af de fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Hvert af korpsene udpeger ét medlem af bestyrelsen, og der kan yderligere indsuppleres fire medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen:

  • David Hansen (formand, udpeget af Det Danske Spejderkorps)
  • Michael Seeberg (formand, udpeget af KFUM-Spejderne)
  • Christina Palmstrøm (udpeget af De grønne pigespejdere)
  • Niels Dam (udpeget af Danske Baptisters Spejderkorps)
  • Stefan R. Hansen (udpeget af Dansk Spejderkorps Sydslesvig)
  • Signe Bernhard
  • Erling Birkbak
  • Julie Fink

Sekretariat: