Vil du være med til at planlægge Spejdernes deltagelse på Folkemødet 2018?

|

Kategorier

Folkemødet

Spejderne har siden 2013 deltaget på Folkemødet på Bornholm. Deltagelsen har alle år været en stor succes og skabt god opmærksomhed omkring Spejderne, såvel som nye og styrkede relationer til andre organisationer. Fokus er at udbrede viden om, hvad spejderarbejdet bidrager til i en bred samfundsmæssig sammenhæng og hvordan spejderbevægelsen udvikler demokratiske og engagerede medborgere.

Organisering

Spejdernes deltagelse på Folkemødet planlægges og udføres en række frivillige spejdere på tværs af alle fem spejderkorps i Danmark.

Det er en styregruppe på otte frivillige spejdere, som står i spidsen for planlægningen. Derudover nedsættes seks forskellige arbejdsgrupper, som arbejder med forskellige dele af planlægningen. Nedenfor kan du læse mere om de seks forskellige arbejdsgrupper/arbejdsområder:

Arbejdsområder

 • Politik & Program
  Vi planlægger og udfører ca. 4-5 events, hvor vi sammen med samarbejdspartnere og andre organisationer sætter relevante emner på dagsordenen. Derudover deltager vi aktivt i andres events med paneldeltagere mv., hvor vi bidrager med Spejdernes perspektiv.
 • Ekstern kommunikation
  Den eksterne kommunikation er af centralt betydning. Vi skal være tilstede på de sociale medier, der skal laves pressemeddelser, tages billeder, optages og klippes video mv. Det kræver en bred skare af folk, som har viden om og interesse i at skabe stærk og relevant kommunikation.
 • Young Spokespersons
  Vi har et hold af seje unge spejdere i alderen 15-18 år med som talspersoner for Spejderne til diverse events, debatter og andet. Der ligger en rigtig spændende opgave i at finde og forberede de unge spejdere, samt koordinere deres deltagelse, så de på bedst mulige måde kan repræsentere os.
 • Plads
  I samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd står vi for ”Spejdernes og Ungdommens hus”, som er vores stadeplads, hvor der gennem fire dage er fyldt med fede arrangementer. Traditionen tro banker vi et særligt bygningsværk op med en scene indbygget. Det kræver tegninger, beregninger og masser af byggetid.
 • Spejderdyst
  Hvert år arrangerer vi en spejderdyst, hvor politikere og meningsdannere prøver kræfter med spejdermetoden og får et skud fællesskab, friluftsliv og udfordringer. Spejderdysten er et miks af forskellige dystopgaver, krydset med en god historieramme og plads til refleksion. Alt sammen kørt af på en intens time.
 • Økonomi, Logistik og HR
  Logistikken er vigtig, når man er på Folkemødet. Der skal bookes overnatning, transport og forplejning. Det er vigtigt med et højt informationsniveau internt, når man er en stor delegation afsted. Derudover er der også et budget at tage vare på.

Hvad forventes der?

Du skal selvfølgelig gerne kunne deltage i selve Folkemødet, som ligger d. 14.-17. juni 2018. Men derudover skal du også forvente at lægge en del energi i planlægningen i ca. 6-8 måneder op til Folkemødet afvikles.

Styregruppen mødes fysisk ca. en gang om måneden. Dertil kommer arbejdsopgaver mellem møderne, ligesom man skal kunne besvare mails mv. imellem møderne.

På samme møde tilrettelægger arbejdsgrupperne selv deres egen mødeplan mv. Det er forskelligt for arbejdsområderne, hvornår de største arbejdsopgaver ligger. Men alle kan forvente, at der de sidste måneder op til, er mange ting der skal falde på plads.

Kontakt os

Er det dig, vi leder efter? Så udfyld en ansøgning her:

I ansøgningen bedes du tilkendegive, hvilket af overstående arbejdsområder du ønsker at arbejde med. Ligesom du kan tilkendegive, om du gerne vil sidde i selve styregruppen eller en af de 6 arbejdsgrupper.

Deadline for at søge er søndag d. 1. oktober 2017. Herefter vil Spejdernes Direktør i samarbejde med den nuværende styregruppe gennemgå ansøgningerne.

Alle ansøgere vil få en tilbagemelding på deres tilmelding i løbet af oktober måned 2017.