Spejderen Natascha skal repræsentere Danmark og ungdommen i FN

Spejderen Natascha Skjaldgaard er udpeget til at være ungdomsdelegat til FN. Det betyder, at hun bl.a. skal deltage på FN’s Højniveaumøde og på FN’s generalforsamling i New York.

Normalt udpeges der kun én ungdomsdelegat, men i 2018 er der blevet udpeget seks danske ungdomsdelegater. Som ungdomsdelegat har Natascha Skjaldgaard fokus på FN’s verdensmål.

Læs, hvad Natascha fortæller om posten som ungdomsdelegeret herunder:

Hvad er det for opgaver, du skal løse som ungdomsdelegat?

“Det at blive valgt som ungdomsdelegat betyder mange forskellige ting. Først og fremmest betyder det, at man repræsenterer Danmark og dansk ungdom officielt i et helt år i international, politisk sammenhæng.

Specifikt som ungdomsdelegat for verdensmålene betyder det, at jeg skal tre gange til New York i løbet af 2018. Jeg skal til ECOSOC Youth Forum i januar, High Level Political Forum i juli og FN’s generalforsamling i september som en del af den officielle danske delegation. Her er fokus på at få talt ungeinddragelse på 2030-dagsordenen og være skarpe på, hvad der er behov for at gøre nu og fremadrettet i relation til verdensmålene.

Arbejdet som ungdomsdelegat sker i tæt samarbejde med DUF og Udenrigsministeriet, og derigennem også med både udviklingsminister Ulla Tørnæs og finansminister Kristian Jensen, da det danske arbejde med verdensmålene er tilknyttet de to ministerier.

Udover de store officielle møder er en vigtig del af vores arbejde også at skabe synlighed og engagement omkring ungedeltagelse, 2030-dagsordenen og Danmarks arbejde med FN, hvilket bl.a. kommer til at ske igennem events, bilaterale møder og sociale medier.”

Hvorfor er du engageret i verdensmålene, og hvorfor har du søgt posten som ungdomsdelegeret?

“Jeg har længe været utroligt passioneret omkring internationale relationer, global udvikling og politik med en særlig forkærlighed for FN og muligheden for at kombinere det med min spejderbaggrund gjorde, at jeg søgte stillingen som ungdomsdelegat.

Som spejder har jeg i flere år arbejdet med uddannelse af unge mennesker og har derigennem opnået en solid erfaring med og forståelse for vigtigheden af medbestemmelse, samarbejde og ungeinddragelse, og det er for mig nøgleord i relation til verdensmålene.

Selve ideen om en fælles global dagsorden er ikke ny, og jeg kan godt forstå, hvis nogle sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor en politisk dagsorden vedtaget i et rum langt væk er relevant. Men jeg ser verdensmålene som alles mål og vil derfor arbejde ihærdigt for, at så mange unge mennesker som muligt kan relatere til verdensmålene og dermed tage ejerskab for at gøre en forskel.

Med mere end 1.8 milliarder unge mennesker mellem 10-25 år på verdensplan er vi den største ungdomsgeneration nogensinde, og arbejdet med verdensmålene kommer til at have en direkte påvirkning på vores fremtid, hvorfor det er essentielt, at vi er en del beslutningerne.

Som ungdomsdelegat vil jeg gøre mit bedste for at dele min passion for FN og udbrede forståelsen for, hvorfor det er vigtigt, at unge blander sig i global politik og bæredygtig udvikling.”

Hvad ser du, er Spejdernes rolle ift. at løfte verdensmålene?

“I min optik har Spejderne mulighed for at spille en utrolig stærk og unik rolle i relation til verdensmålene på både lokalt, nationalt og internationalt plan. Med korpsenes medlemskaber af henholdsvis WOSM og WAGGGS er vi alle en del af et verdensomspændende spejderfællesskab. Et fællesskab, hvor vi deler værdier og grundsyn med over 50 millioner andre unge globalt, hvilket ikke blot gør spejderbevægelsen ganske unik, men også til den største ungdomsbevægelse i verden.

Sammen gør vi en forskel med det fælles mål at skabe en bedre verden ved at udvikle børn og unge til at være aktive medborgere, der tager ansvar for sig selv, andre og det samfund, som de lever i, hvilket spiller direkte ind i verdensmålene.

Verdensmålene er fundamentet for den globale 2030 dagsorden, og efter vedtagelsen af de 17 mål i 2015 er vi ved at nå et punkt, hvor der skal handles, hvis vi skal nå de ambitiøse mål i 2030, og det er her, at vi som spejdere kommer ind. Ved bl.a. aktivt at arbejde med verdensmålene igennem aktivitetsudvikling og indarbejde dem i vores programmer, så kan vi sætte målene ind i en ramme, som giver mening for den enkelte spejder og på den måde gøre en konkret forskel.

Selvom det er en global dagsorden, så tror jeg på, at verdensmålene skal leves lokalt, og at vi alle har et ansvar for at gøre det bedste, vi kan. Ingen kan alt, men alle kan noget, og sammen kan vi det hele. Det er for mig indbegrebet af den solidaritet, jeg har lært som spejder, og som jeg mener er essentiel for, at vi i 2030 kan stå med en følelse af succes og på den led sammen skabe en bedre og mere bæredygtig verden.”