Pressemeddelelse: Unge engagerer unge i at skabe positive forandringer

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

Spejdernes projekt ’Young Mobilizers’ skal inspirere unge til at mobilisere jævnaldrende i at skabe positive forandringer lokalt med inspiration fra FN’s Verdensmål. En del af projektet er udvikling af et ’Young Mobilizers’ uddannelsesprogram, der skal leve videre på Ungdomsøen. Projektet skabes i partnerskab med Tuborgfondet og Ungdomsbureauet.

Foto: Margrethe Grønvold Friis

Undersøgelser viser, at danske unge ønsker at engagere sig og søger fællesskaber, hvor de kan sætte et positivt aftryk på samfundet. Men også at der er barrierer for engagementet – både hos de unge selv, der står midt i en presset ungdomstid, og i de unges omverden, hvor det kan være svært at finde formelle fællesskaber, der kan støtte de unge i, at gøre det de brænder for.

Derfor er Spejderne, Tuborgfondet og Ungdomsbureauet nu gået sammen i et 1-års udviklingsprojekt, der skal undersøge, hvilke potentialer og barrierer, der er for unges engagement. Samtidig skal projektet involvere unge i at designe en ”Young Mobilizers”-uddannelse, der skal uddanne 19-25-årige i at igangsætte projekter sammen med andre unge med det formål at skabe en positiv forskel lokalt.

”Hos Spejderne har vi fået idéen til ’Young Mobilizers’, fordi vi mener, at samfundet behøver flere engagerede unge – og fordi vi tror, at spejdernes metoder og Ungdomsøen i samspil kan udvikle og udfordre unge til at tage ansvar for eget liv – som afsæt for at tage ansvar for andres. Vi glæder os til at invitere en masse unge til at undersøge, hvordan det kan ske i dette udviklingsprojekt”, siger Thea Hass, Direktør for Spejderne.

Også hos Tuborgfondet, der har støttet projektet, ser man store potentialer i ’Young Mobilizers’:
”Hvis flere unge skal engagere sig i samfundet, kræver det, at både gamle og nye organisationer finder nye måder, hvorpå de kan lukke de eksisterende fællesskaber op. Og at vi alle sammen tør lade unge selv styre aktiviteterne og finde løsninger. Uanset om de drømmer om at lave en musikfestival, der hylder verdenskultur, engagerer sig i verdensmålene eller vil arrangere fællesspisning i samarbejde med den lokale boligforening”, siger Anne-Marie Skov, Direktør i Tuborgfondet.

Young Mobilizers lever videre på Ungdomsøen
Fra foråret 2019 kan unge fra hele landet mødes om fælles aktiviteter på Ungdomsøen midt i Øresund. Transformationen af Middelgrundsfortet til Ungdomsøen er i fuld gang. En ø for alle landets unge fyldt med fællesskab, friluftsliv og aktiviteter, der skal gøre fremtidens unge klar til at tage ansvar og skabe det samfund, de ønsker. Ungdomsøen er et fysisk sted i Øresund – men skal i lige så høj grad være startskud på en ungebevægelse, der spreder sig rundt i hele Danmark.

Og ambitionen er at ’Young Mobilizers’ efter udviklingsprojektet skal forankres på Ungdomsøen som en vigtig arena for aktiviteterne. Bare den korte sejltur derud gør, at man flytter sig både fysisk og mentalt til et sted med mere nærvær og fokus – hvor unge fra hele landet kan mødes på tværs, drømme stort, udvikle og afprøve konkrete projekter, som de kan rejse hjem og realisere i deres lokalsamfund.

Fakta:
Nordea-fonden har støttet transformationen af Middelgrundsfortet til Ungdomsøen med 120 mio. kr. Ungdomsøen, der forventes at stå klar i 2019, bliver et centrum for hele Danmarks ungdom med fokus på fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

For mere info
Anni Lyngskær, kommunikationsansvarlig Tuborgfondet, M: 20738076, al@tuborgfondet.dk

Mikkel Knowles Gjelstrup, projektleder Ungdomsøen, M: 40575557, mikkel.gjelstrup@spejderne.dk

Projektet er støttet af Tuborgfondet.