Spejdernes Lejr 2017 gav et stort overskud

|

Kategorier

Spejdernes Lejr

Spejdernes Lejr 2017 er nu officielt helt afsluttet, da regnskabet er godkendt af de fem spejderkorps. Lejren gav et overskud på 17,4 millioner kroner. Penge som nu kommer en samlet spejderbevægelse til gode.

På repræsentantskabsmødet for Spejdernes Lejr 2017 den 9. marts blev det endelige regnskab præsenteret og godkendt. Resultatet fra lejren blev et overskud på 17,4 millioner kroner, som skal styrke spejderarbejdet i Danmark.

”Vi er enige om, at den største del af overskuddet skal gå til kommende fælleslejre. Pengene kommer fra fællesskabet og skal fortsat arbejde for fællesskabet,” siger spejderchef i Det Danske Spejderkorps, Susan Hein Eiberg. Hun suppleres af Mikkel Nilsson, spejderchef for Danske Baptisters Spejderkorps:

”Med massiv investering i fremtidens Spejdernes Lejre ønsker vi at give begivenheden de bedste forudsætninger for at give en unik spejderoplevelse til alle børn og unge i Danmark.”

Flere penge til lokal gruppeudvikling

Foruden fremtidige fælleslejre, skal en del af overskuddet også gå til initiativer om gruppeudvikling på lokalt niveau. Spejderne arbejder allerede med en fælles gruppeudviklingsstrategi for alle korps og nu får arbejdet så penge til at søsætte flere projekter, der gavner grupperne lokalt.

”Vi skal huske, at kernen i vores spejderarbejde stadigvæk er det gode arbejde, der sker ude i grupper i hele landet hver eneste uge. De udfordringer og det fællesskab som børn og unge oplever her gør dem beredt til livet. Derfor har vi også prioriteret en del af overskuddet til fortsat at styrke vores grupper,” forklarer Peter Stubkjær Andersen fra KFUM-Spejdernes formandskab.

Ikke tilsigtet overskud

Det store overskud har ikke været et mål for lejren. Resultatet skyldes både økonomisk forsigtighed, hårdtarbejdende frivillige og udfordringer med økonomistyring.

”Bestyrelsen har på vegne af repræsentantskabet fra starten haft fokus på, at lejrens budget var i balance. Det fokus kombineret med tusindvis af frivillige jobbere, der har knoklet for at finde de bedste – og billigste løsninger, sparsomlighed, spejderbevidsthed om ikke at købe, når det kan skaffes, gode sponsor- og rabataftaler og en række merindtægter har betydet et større overskud end forventet. Det er jo fantastisk. Men overskuddets størrelse taget i betragtning må vi også erkende, at økonomistyringen ikke har fungeret helt optimalt,” siger formand for Spejdernes Lejr 2017’s bestyrelse, Rune Siglev.

Benny Agergaard, der også er formand for Spejdernes Lejr 2017’s bestyrelse sætter lidt flere ord på:

”Med så stor og kompleks en størrelse, som en lejr for 37.000 mennesker er, så har det været en udfordring, at budgetlægning og økonomistyring primært har ligget på frivillige hænder. Det har ikke hjulpet os til et centralt overblik.”

Processen og resultatet giver anledning til refleksion over, hvordan fremtidige lejre og større fælleskorpslige begivenheder skal styres og afvikles.

Detaljer på plads til april

De fem korps vil bruge den kommende måned på i fællesskab at beslutte, hvordan overskuddet konkret skal forvaltes. Den 30. april mødes de til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og træffer den endelige beslutning.

”Vi bruger tiden frem til 30. april på at tænke os rigtig godt om. Så får vi rundet Spejdernes Lejr 2017 ordentlig af, og får overskuddet ud at arbejde for spejdere i Danmark på bedste vis. Men også fordi vi vil sikre det bedst mulige grundlag for fremtidens lejre,” siger formand for De grønne pigespejdere, Christina Palmstrøm.

Der er enighed i de fem korps om, at erfaringerne fra Spejdernes Lejre i både 2012 og 2017 skal tænkes ind i planlægningen af de kommende lejre.