Kommunikationsansvarlig til Ungdomsøen og SPEJDERNE

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

Spejderne er en landsdækkende børne- og ungdomsbevægelse med over 70.000 medlemmer og over 100 års erfaring med at gøre børn og unge beredt på livet. Vores vision er, at vi i de kommende år vil udvikle langt flere børn og unge med spejdernes stærke metoder og værdier.

Derfor søger vi nu en kommunikationsansvarlig, der kan hjælpe os med at realisere visionen og løfte kommunikationen omkring en lang række af SPEJDERNEs projekter – herunder særligt Ungdomsøen.

Ungdomsøen er én af de mest ambitiøse satsninger i Danmark på ungdomsområdet i disse år, og det bliver dit job at være med til at gøre den til en succes. Vi søger hos dig det skarpe, strategiske overblik for, hvordan vi når ud med budskaberne, både internt og eksternt, og forløser Ungdomsøens potentiale.

SPEJDERNE er ung paraplyorganisation, der repræsenterer de fem spejderkorps i Danmark; Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Du får ansvaret for, sammen med de forskellige korps’ kommunikationsfolk, at skabe den interne kommunikation, som giver os en solid platform at stå på, og en høj kendskabsgrad blandt medlemmerne.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Være ansvarlig for SPEJDERNES kommunikation, internt og eksternt
 • Være ansvarlig for Ungdomsøens kommunikation
 • Skabe den strategiske sammenhæng mellem SPEJDERNE, Ungdomsøen og korpsenes kommunikation
 • Have overblikket og planlægge indsatserne, så vi er på forkant med opgaverne
 • Være i løbende dialog med korpsenes kommunikationsmedarbejdere, og koordinere de fælles indsatser
 • Have dialogen med vores dygtige frivillige på kommunikationsområdet
 • Håndtere de væsentlige interessenter på området, både internt og eksternt

Du kommer til at være udførende på nogle af de daglige kommunikationsopgaver, men din primære opgave er at have det strategiske overblik og ikke miste blikket for, hvor vi er på vej hen, i et samspil mellem mange forskellige interessenter og frivillige ildsjæle.

Der er tale om en spændende og udfordrende stilling, hvor kravene og interesserne er mangfoldige, og hvor der skal balanceres mellem en række forskellige hensyn hver dag. Vi forestiller os derfor, at du:

 • Er god til at navigere i en politisk styret organisation, med mange forskelligrettede politiske interesser
 • Er god til at sætte en kurs, og følge den, men også kunne tilpasse den undervejs, hvis der dukker ukendte skær op
 • Er god til at skabe fælles fodslag og opbakning omkring den fælles linje, både blandt frivillige og ansatte, både i SPEJDERNE og i korpsene
 • Har lyst til at arbejde i en organisation, præget af frivillige ildsjæle og stort engagement
 • Har erfaring fra tidligere jobs, som du kan trække på
 • Evner at bevare roen og den gode tone, selvom tingene spidser til
 • Har lyst til at arbejde i en organisation, hvor vejen bliver til mens vi går, og hvor de gode ideer er større end det budget, du får til rådighed

Del af et engageret team

Som kommunikationsansvarlig i SPEJDERNE kommer du til at arbejde som en del af et engageret team, der allerede arbejder med at skabe og udvikle SPEJDERNES projekter, ligesom du vil skulle samarbejde med de forskellige spejderkorps’ kommunikationskonsulenter for at nå ud til spejderildsjæle i hele landet. Du vil have kontor på Spejdercenter Holmen i København, hvor du vil have din daglige gang blandt drevne projekt- og foreningsfolk med engagement og viden om foreningsliv, projekter og brugerinddragelse.

En af de helt centrale opgaver netop nu, består i at omforme det gamle Middelgrundsfort til Ungdomsøen, en ø for hele Danmarks ungdom. Når Ungdomsøen åbner i 2019 skal det være en ø for og af alle unge, på tværs af interesser og geografi. Ungdomsøen skal invitere til engagement, udvikling – og socialt samvær. Ungdomslederuddannelse, musikworkshops, beachvolley og lejrbål i amfiteatret. Vi ønsker, at de unge skal tage ejerskab for øen, og gøre den til deres fælles projekt. Det kalder på, at vi får skabt liv og stemning omkring øen, og vækker de unges nysgerrighed i forhold til hvad den kan, og hvordan de kan være med til at præge, hvad der skal foregå på øen.

Hvis du tror, at stillingen kan være noget for dig, så hent det fulde stillingsopslag her, og se, hvordan du kan komme i betragtning til jobbet.