Styregruppe for Spejdernes Lejr på plads

|

Kategorier

Spejdernes Lejr

Siden afslutningen af Spejderens Lejr 2017 har der pågået et arbejde med at finde en fremtidig organiseringsform for Spejdernes Lejr. Hidtil har organisationen været en selvstændig forening, men det blev i foråret 2018 besluttet, at fremtidige Spejdernes Lejr skal forankres organisatorisk under Foreningen Spejderne. Spejdernes bestyrelse nedsætter derfor en Styregruppe for Spejdernes Lejr, som har det overordnede ansvar for Spejdernes Lejr med løbende reference til Spejdernes bestyrelse.

Efter kompetente indstillinger fra korpsene har Spejdernes bestyrelse nu udpeget styregruppen, som består af Grete Bækgaard Thomsen fra De grønne pigespejder (formand), Søren Hesseldahl fra Det Danske Spejderkorps (formand), Claus Rantzau fra KFUM-Spejderne, Niels Dam fra Danske Baptisters Spejderkorps, Elise Mølleskov fra Det Danske Spejderkorps samt Jan Tolstrup fra KFUM-Spejderne. Styregruppen overtager nu ansvaret for Spejdernes Lejr. Blandt de første opgaver vil være opstart af lejrorganisationen for 2022, identifikation af værtskommune, valg af lejrchefer og deltagelse i ansættelse af sekretariatsleder.

”Det er et vigtigt organisatorisk skridt for de kommende lejre, at det er lykkedes at nedsætte en stærk styregruppe,” siger Thea Hass, direktør for Spejderne og fortsætter: ”Det er en glæde at vi kan besætte styregruppen med så kompetente folk med mange års erfaring fra opgaver i spejderbevægelsen og arbejdslivet.”

Det er besluttet de to næste Spejdernes Lejr afholdes i 2022 og 2026.