Vil du være en del af Spejdernes bidrag til Folkemødet 2019

|

Kategorier

Folkemødet, Foreningen Spejderne

Har du lyst til at engagere dig i Folkemødet 2019 er der frist 16. september for at blive en dele det frivilligehold, der skal være med til at udvikle Spejdernes deltagelse.

Spejderne har siden 2013 deltaget på Folkemødet på Bornholm. Deltagelsen har alle år været en stor succes og skabt god opmærksomhed omkring Spejderne, og styrkede relationer til andre organisationer. Fokus er at udbrede viden om, hvad spejderarbejdet bidrager til i en bred samfundsmæssig sammenhæng og hvordan spejderbevægelsen udvikler demokratiske og engagerede medborgere ud fra spejdernes mission: At gøre børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

Spejdernes deltagelse på Folkemødet planlægges og udføres i samarbejde med en række frivillige spejdere på tværs af alle fem spejderkorps i Danmark.

Med reference til Spejdernes direktør nedsættes en styregruppe, som står i spidsen for planlægningen. Derudover nedsættes seks forskellige arbejdsgrupper, som arbejder med forskellige dele af planlægningen.

Nedenfor kan du læse mere om de seks forskellige arbejdsgrupper/arbejdsområder:

  • Politik & Program– P&P

Planlægger og udfører ca. 4-5 events, hvor vi sammen med samarbejdspartnere og andre organisationer sætter relevante emner på dagsordenen. Derudover deltager vi aktivt i andres events med paneldeltagere mv., hvor vi bidrager med Spejdernes perspektiv. Herudover koordineres øvrige arrangementer på vores fælles platform med DUF også her.

  • Ekstern kommunikation

Den eksterne kommunikation er af central betydning. Vi skal være til stede på de sociale medier, der skal laves pressemeddelelser, tages billeder, optages og klippes video mv. Det kræver en bred skare af folk, som har viden om og interesse i at skabe stærk og relevant kommunikation.

  • Young Spokespersons  

Vi har et hold af seje unge spejdere i alderen 15-18 år med som talspersoner for Spejderne til diverse events, debatter og andet. Der ligger en rigtig spændende opgave i at finde og forberede de unge spejdere, samt koordinere deres deltagelse, så de på bedst mulige måde kan repræsentere Spejderne. Man skal være fyldt 20 år for at sidde i denne arbejdsgruppe.

  • Plads

I samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) står vi for ”Spejdernes og Ungdommens hus”, som er vores stadeplads, hvor der gennem fire dage er fyldt med fede arrangementer. Traditionen tro banker vi et særligt Spejderne-bygningsværk op med en scene indbygget. Det kræver tegninger, beregninger og masser af byggetid.

  • Spejderdyst

Hvert år arrangerer vi en spejderdyst, hvor politikere og meningsdannere prøver kræfter med spejdermetoden og får et skud fællesskab, friluftsliv og udfordringer. Spejderdysten er et miks af forskellige dystopgaver, krydset med en god rammefortælling og plads til refleksion. Alt sammen kørt af på en intens time.

  • Logistik

Logistikken er vigtig, når man er på Folkemødet. Der skal bookes overnatning, transport og forplejning. Det er vigtigt med et højt informationsniveau internt, når man er en stor delegation afsted.

  • Ungdomsøen

Ungdomsøen fylder meget i vores samlede Folkemøde-deltagelse og ikke mindst nu i 2019 hvor øen åbner, skal vi have Ungdomsøen på dagsordenen på en markant måde, – både via Spejdernes egne arrangementer, og via særskilte arrangementer, som finder sted på andre fysiske lokationer på Folkemødet, og måske også i samarbejde med andre aktører, som fx Højskolerne, Roskilde Festivalen eller DUF.

Hvad forventes der?

Du skal selvfølgelig gerne kunne deltage i selve Folkemødet, som ligger d. 13-16. juni 2019. Men derudover skal du også forvente at lægge en del energi i planlægningen i ca. 6-8 måneder op til Folkemødet afvikles.

Herudover forventes det, at du deltager i de møder Styregruppen holder. Disse afholdes ca. en gang om måneden, hovedsageligt i København. Dertil kommer arbejdsopgaver mellem møderne, ligesom man skal kunne besvare mails mv. imellem møderne.

På samme møde tilrettelægger arbejdsgrupperne selv deres egen mødeplan mv. Det er forskelligt for arbejdsområderne, hvornår de største arbejdsopgaver ligger. Men alle kan forvente, at der de sidste måneder op til, er mange ting der skal falde på plads.

Kontakt os

Er det dig, vi leder efter? Så udfyld en ansøgning her:

I ansøgningen bedes du tilkendegive, hvilket af ovenstående arbejdsområder du ønsker at arbejde med. Ligesom du kan tilkendegive, om du gerne vil sidde i selve styregruppen eller en af de 6 arbejdsgrupper.

Deadline for at søge er søndag d. 16. september 2018. Herefter vil Spejdernes Direktør i samarbejde med de to projektledere gennemgå alle ansøgningerne.

Alle ansøgere vil få en tilbagemelding på deres tilmelding i løbet af oktober måned 2018.

Har du spørgsmål til folkemødet 2019, så kontakt projektlederne Alexandra Saul på alexandra.saul@spejderne.dkeller Anna Thomsen på anna.thomsen@spejderne.dk