Spejderne søger erfaren og ambitiøs styregruppe til at sikre spejderbevægelsens engagement i Ungdomsøens åbningsår

|

Kategorier

Foreningen Spejderne, Spejdernes Lejr

Næste år åbner Ungdomsøen, og selvom det er en ø for alle Danmarks unge, har spejderne en særlig aktie. Både fordi vi har været med fra start, og fordi Ungdomsøens visioner baserer sig på spejderbevægelsens værdier. Når Ungdomsøen åbner i 2019 er der, med afsæt i en del af overskuddet fra Spejdernes Lejr 2017, afsat en særlig pose penge til at spejdere kan få Ungdomsø-oplevelser både lokalt og på øen.

Derfor er der planlagt 3 initiativer der skal udvikles og formes i løbet af det kommende år:

 1. Ø-Event
 2. Ø-mærke
 3. Oplev øen.

Vi forventer en styregruppe af 5-6 personer med følgende kompetencer:

 • Politisk forståelse
 • Stort kendskab til spejderkorpsene
 • Kommunikationsforståelse
 • Eventerfaring
 • Erfaring med økonomistyring
 • Erfaring med projektledelse
 • Erfaring med HR/frivillig-ledelse

Styregruppens opgaver vil være at sikre projekternes retning, og være anker for projektgruppernes konkrete spørgsmål, udfordringer og sparring. Styregruppen agerer på vegne af Spejdernes Bestyrelse og har mandat til at foretage de nødvendige beslutninger for, at aktiviteterne i Ungdomsøens åbningsår bliver en succes.

Styregruppen udpeger en formand, og styregruppens arbejde understøttes af projektleder Kasper Rolle fra sekretariatet.

Hvis du har lyst til at være med i styregruppen eller kender en person vi skal prikke til, så send en mail til Kasper.rolle@spejderne.dkmed et par ord om, hvorfor du vil være med, og hvilke kompetencer du mener at kunne bidrage med til en styregruppe.

Deadline for ansøgning er 28. september 2018

 1. Ø-Event

Ø-Event skal være en national fyrtårnsbegivenhed, som markerer Ungdomsøens åbning, og samtidig fungere som en forløber for SL22 og en test af aktiviteterne på Ungdomsøen.

Formålet med Ø-Event er:

 • At introducere Ungdomsøens rammer og faciliteter til unge fra hele landet
 • At blive klogere og teste nye måder at lave lejr på som en forløber til SL22. F.eks. ift.:
 • at sikre engagement og deltagelse fra unge udenfor spejderbevægelsen i lejre
 • at styrke højere grad af frivillig ungestyring i udviklingen af lejren jf. øens dogmer
 • At teste og kvalitetssikre af Ungdomsøens kapacitet og aktivitetsudbud
 • At skabe sammenhængskraft mellem aktiviteter på øen og på land
 • At Ungdomsøen besøges af mange unge i sommeren 2019

Helt konkret kan man forestille sig, at der arrangeres Ø-Event på en række spejdercentre rundt om i landet, men sådan, at der også kobles ikke-spejdere på planlægningen. Det kan fx være Roskilde Festivalen, Højskolerne, eller andre af DUF’s medlemsorganisationer, som har lyst til at være med til at lave lejr i øens ånd. Så vidt muligt skal et fast element i Ø-Event være et besøg på øen, men hvis ikke det er muligt af geografiske hensyn, kan øen stadig fungere som et gennemgående tema på lejren.

 

 1. Ø-mærke

Med åbningen af Ungdomsøen lanceres et særligt stofmærke til Spejderuniformen med tilhørende aktivitetsmateriale, der kan bruges rundt i lokale spejdergrupper. Mærket lanceres ultimo 2018. Formålet med Ø-mærket er:

 • At styrke unge spejderes ejerskab og engagement i Ungdomsøen
 • At skabe Ø i hele landet ved at koble Ø-aktiviteter med aktiviteter i lokale spejdergrupper
 • At give børn i spejdergrupperne en forsmag på øen og sikre fremtidens Ø-entusiaster

Helt konkret lanceres Ø-mærket i tre versioner: 1. For unge der besøger øen og køber det i øens reception, 2. For unge der laver Ø-aktiviteter i deres lokalområde / udlever øens værdier f.eks. ved at række ud til andre unge, 3. For børn, der gennemfører Ø-aktiviteter i børnehøjde og drømmer om at besøge øen, når de bliver gamle nok.

 

 1. Oplev Øen

Der afsættes en Oplev Øen-pulje, som skal sikre at ca. 2.500 unge spejdere fra hele landet får lyst til og mulighed for at besøge Ungdomsøen og få en fantastisk Ø-oplevelse med hjem.

Formålet med Oplev Øen-puljen er:

 • At give spejdere en særlig mulighed for at opleve Ungdomsøen, og sikre ejerskab til øen blandt spejdergrupper i hele landet
 • At styrke ”Ø i hele landet”-tanken ved at gøre lokale spejdere til ambassadører for øen, og til bærere af øens værdier, aktiviteter og dogmer
 • Konkret kan spejdergrupper eksempelvis søge om dækning til besøg på øen, herunder til dækning af transportudgifter til og fra København eller andre barrierer for at besøge øen. Overnatning og forplejning dækkes af gruppen selv. Aktivitetsmæssigt kan gruppen enten deltage i aktiviteter på Ungdomsøen, som er tilgængelige på det pågældende tidspunkt, eller planlægge sit eget program.