”Ungdomsøen et overflødighedshorn af betydningsskabelse og lækkerhed – en sand erotisk højborg”

Hvorfor Ungdomsøen? Det er et spørgsmål vi og mange af de andre samarbejdspartnere omkring øen ofte får. Og nogle gange, er man så heldig, at andre kan sige det om muligt endnu bedre end en selv. En sådan oplevelse var det, da Simon Lægsgaard Madsen, der er forstander på Brandbjerg Højskole og medlem af bestyrelsen af Folkehøjskolernes Forening, i august fortalte en stor gruppe af samarbejdspartnere, hvorfor Højskolerne er engageret i Ungdomsøen.

Med Simons tilladelse bringer vi her talen i sin fulde ordlyd:

 

Der var kamp om at få lov til at repræsentere Højskolernes engagement i Ungdoms-ø-projektet. Jacob Mejlgaard Nielsen (Viceformand for Folkehøjskolernes Forening) og jeg vandt. Og samtidig vandt jeg æren af at udtrykke hvorfor vi i Højskolerne synes, at det her projekt er så attraktivt at kaste kræfter og visioner efter.

Forklaringen er simpel. Ungdomsøen kan blive et overflødighedshorn af betydningsskabelse og lækkerhed – en sand erotisk højborg. Og her mener jeg ikke erotisk i nogen lummer forstand, men det erotiske, som den ubestemmelige stemning, der binder os sammen i øjeblikket – og giver os en fornemmelse for det fælles. Den stemning der ofte erfares som en brusende, berusende, berigende, befriende, pirrende, tirrende, udøsende, forløsende, entusiastisk, fantastisk fornemmelse for at være en del af noget større, når man deler sig selv med andre. Den unyttige, uegennyttige, ubeskyttede, ubesmittede, u-splittede begejstring for en delt lidenskab – for delt liv ja for den delte menneskelighed. En fornemmelse, som vi i uhørt grad hungrer efter i vores samfund, og en fornemmelse som denne Ø kan komme til at frembringe i 1000-vis af unge i en meget nær fremtid.

Ungdomsøen kan være med til at give unge mennesker af alle slags den sjældne, forløsende oplevelse af at give sig hen til det fælles og føle at man tilhører noget alment, der ligger udenfor en selv. Fremtidens delte folkelighed vil udkrystallisere sig lige her på denne ø midt i det mangfoldige møde mellem landets unge.

Erotikken indeholder en stærk og til tider ukontrollabel kraft, der på én gang kan være et fantastisk fællesskabskonstituerende middel og samtidig er en konstant, potentiel trussel for det etablerede. Af begge årsager interesserer det en gammel en protestbevægelse, som højskolebevægelsen, der altid står ude på kanten af det etablerede for at sikre muligheden for ny skabelse på stumperne af det gamle. For os at se er der næppe noget mere meningsfyldt en at skabe et mødested, der kan rumme HELE den danske ungdom – og så lige midt på en gammel historisk bastion.

Se det for jer. Gennem en komplet nytænkning forvandles denne betonklods. Oprindeligt skabt til dødbringende beskyttelse af bestående værdier, – genfødt som arnested for nyt liv og skabelse af nye værdier i morgendagens fællesskab. De unge, der skaber en fælles fremtid på et historisk fundament. Det er så smukt som det overhovedet kan være. Og det er gennemført god højskole. Grundtvig kunne ikke have skrevet den sang bedre.

Og hvad er det så vi kan bidrage med fra Højskolerne. Ikke noget særligt. Bare det vi gør hver eneste dag – blot her i en endnu større målestok. Vi kan blandt andet skabe rum for det mangfoldige møde, der er en af hovedingredienserne i den folkelige dannelse, vi kan skabe en frodig grobund for livsoplysning, der kan kaste livsmod, gensidig vedkommenhed og selvværd af sig, og vi kan accentuere spændingen imellem det historiske og det poetiske, der er udgangspunktet for sund udvikling af ethvert samfund.

Så vi er dybt taknemmelige for at være med, og vi vil lægge os i selen for at dette sted skal blive et lysende eksempel for det mangfoldige møde, en dynamo for den folkelige samhørighed, og et langtidsholdbart symbol på det livsmod, der skal være Danmarks ungdoms ledetråd ind i en ubestemmelig fremtid.

Tak fordi I vil samarbejde med os.