LEJRCHEFER FOR SPEJDERNES LEJR 2022  

Kunne du tænke dig at udleve og udvikle dine lederevner, som en del af lejrchef-duoen for Spejdernes Lejr? Kan du tilføre nye ideer og følge et stort projekt til dørs?  

Styregruppen for Spejdernes Lejr søger to stærke lejrchefer til afvikling af Spejdernes Lejr 2022. Lejrcheferne skal i tæt samarbejde være drivkraften i dette helt unikke projekt igennem alle faser, dvs. konceptualisering, planlægning, afholdelse og udvikling. Ambitionerne er høje. Spejdernes Lejr 2022 skal bygge oven på de tidligere lejre og udvikle lejren, så den er på forkant med udviklingen i målgruppen. Vi har derfor en klar forventning om, at vores to kommende lejrchefer er ambitiøse, udfordrer konstruktivt og er gode til at eksekvere. 

Lejrcheferne er et makkerpar, og derfor ønsker vi os, at de komplementerer hinanden og arbejder godt sammen med hinanden og andre, uanset hvor de befinder sig i organisationen. Vi tilstræber, at engagement og kompetencer hænger godt sammen, og at lejrcheferne har bred erfaring fra spejderarbejdet.  

 

Din rolle 

I tæt samspil med den anden lejrchef vil du drive projektet gennem alle faser 2019-2022. Du referer direkte til styregruppen og bliver støttet af denne og et sekretariat. Du arbejder inden for den rammeaftale, de 5 spejderkorps har aftalt. Dette inkluderer bl.a. 

 • Designe lejrorganisationen og rekruttere lejrledelsen. Det er din og din lejrchef-kollegas opgave, at sikre, at lejrorganisation er solid og rettidigt etableret 
 • Indgå i et ledelsesteam med en anden lejrchef og i tæt samarbejde med sekretariatslederen, løbende afstemme forventninger og afdække behov for støtte 
 • Sikre videreudvikling af Spejdernes Lejr, så den følger med udviklingen i målgruppens behov  
 • Indgå aftaler for Spejdernes Lejr med myndigheder, organisationer og frivillige, og sikre, at de bliver overholdt  
 • Lede organisationen for Spejdernes Lejr gennem synlighed og gennemsigtighed, delegering og motivering. Du skal hele tiden have for øje, at Spejdernes Lejr er er drevet af frivillige kræfter 
 • Sikre en tydelig beslutningsstruktur, så beslutninger bliver uddelegeret og de rette involveres, har og tager ansvar 
 • Være ansigt udadtil for Spejdernes Lejr, dvs. i forhold til de frivillige, nationalt, internationalt og over for pressen 
 • Gennemføre situationsbestemt opfølgning og rapportering 
 • Sikre budgetkontrol og budgetrapportering  

Den nye lejrchef er – i samspil med sin makker – i besiddelse af: 

 • Erfaring med ledelse, f.eks. som funktionsleder, teamleder eller projektleder. Ledelseserfaringen kan evt. være opnået gennem frivilligt arbejde. Det vigtigste er, at du har varetaget ledelsesopgaver for andre voksne. 
 • Kan tænke strategisk og løfte sig op i helikopterperspektiv, men har også viljen og evnen til at bidrage til den konkrete gennemførelse 
 • Stærk evne til at kommunikere, afpasse indhold og budskaber til mange forskellige typer af interessenter 
 • Et vindende væsen, evner at lytte, være rummelig og har en positiv tilgang til opgaver og udfordringer 
 • Evnen til at sikre fremdrift i overensstemmelse med den aftalte retning og plan 
 • Evnen og modet til at træffe nødvendige ledelsesmæssige beslutninger  
 • En tro på, at dit personlige engagement kommer mange gange retur til dig 

Din motivation 

Du vil være lejrchef, fordi du vil påtage dig en unik ledelsesmæssig udfordring og gøre en forskel for titusindvis af spejdere. Fordi du tør stille dig i spidsen for et af de største frivilligprojekter i Danmarkshistorien.  

Du er også drevet af muligheden for at prøve dig selv og din ambitioner af og udvikle dine evner som leder med støtte fra en kompetent styregruppe, i samarbejde med et sekretariat og en bagvedliggende organisation, der vil hjælpe til med stort og småt og ligesom dig brænder for at lave verdens bedste spejderlejr.  

Stillingen er frivillig, men der er mulighed for at drøfte frikøb i nogle faser af forløbet, hvor det vil være naturligst for den enkelte lejrchef og give mest værdi for gennemførelsen af Spejdernes Lejr. Det vil du blive informeret om senere i rekrutteringsprocessen.  

Ansøgning 

Send senest 15. februar 2019 en tilkendegivelse af, at du er interesseret i at blive lejrchef. Tilkendegivelsen skal være stilet til  Styregruppen for Spejdernes Lejr.  

Mailadressen er: LC2022@spejderneslejr.dk.  

Tilkendegivelsens formål er primært, at vi skal vide, at du er interesseret. Vi vil gerne have, at du beskriver, hvordan du forstår opgaven, og hvilken af din erfaring, der er vigtigst i forhold til Spejdernes Lejr 2022. Du bedes angive referencer til dit korps. Tilkendegivelsen må højst fylde 1 side. 

Senere i forløbet vil der være en case, og rekrutteringsprocessen bliver understøttet af Peoplement, der vil hjælpe med at optimere match til både makker, team og rolle. Hvis du allerede har en mulig lejrchef-makker i tankerne, så håber vi, at I begge søger og henviser til hinanden i ansøgningen. Det vil dog være os, som sammensætter det endelige makkerpar ud fra, hvem vi tror vil kunne løse opgaven bedst sammen.  

Vi håber på at kunne udpege 2 lejrchefer i marts 2019. 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at tage fat i Styregruppen for Spejdernes Lejr eller evt. i dit eget korps’ ledelse. 

HENT OG PRINT OPSLAGET HER

Spejderhilsner, 

  

Styregruppen, Spejdernes Lejr 

 

Kontaktpersoner i Styregruppen: 

Elise Mølleskov (mobil +299 233354) 

Grete Bækgaard Thomsen (mobil 2144 7653) 

Søren Hesseldahl (mobil 2330 7104)