Ungdomsøen indleder samarbejde med Naturmødet

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

Når det årlige Naturmøde over tre dage i maj omdanner den nordjyske by Hirtshals til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelse, bliver det fremover med en endnu stærkere ungdomsstemme. Det sker gennem et samarbejde med  ‘Ungdomsøen’, der er forankret i SPEJDERNE. De kommende år skal Ungdomsøen være med til at sikre at natur- og demokratinteresserede unge får en stærk platform at tale og blive hørt fra.

Naturmødet skal udvikle sig i løbet af de næste tre år i retning af større betydning, større oplevelser og stadigt fokus på naturen i Danmark, men med en større global bevidsthed. Hver eneste deltager, hvad enten man er debattør, organisation eller publikum, skal have en klar og tydelig oplevelse af at deltage i noget betydningsfuldt for sig selv og for verden. Det gælder ikke mindst de unge og det er blandt andet derfor Naturmødet og Ungdomsøen er gået sammen om at udvikle Naturmødets ungdomsscene de kommende år:

“Vi ønsker at manifestere os som det centrale sted hvor Danmarks unge mødes og diskuterer natur. Naturen som tema får en stadig større plads i den generelle debat, men også i de unges debat. Unges klimabevidsthed, miljøbevidsthed og bevidsthed om betydningen af biodiversitet er voksende – den udvikling skal vi sammen med Ungdomsøen være med til at understøtte, og vi glæder os meget over, at Ungdomsøen, der har afsæt i spejderbevægelsen, ser samme potentiale i Naturmødet, som vi selv gør,” siger Jesper Lauritsen, direktør for Naturmødet.

Naturmødets ungdoms-venue kommer fremover til at hedde ‘ROOTS – powered by Ungdomsøen’, og det er netop med en forventning om, at Ungdomsøen kan sætte yderligere strøm til natursamtalerne at samarbejdet er blevet indledt:

“Hvor Naturmødets strategi er ‘Det vigtigste møde for verden’ kommer ‘Roots powered by Ungdomsøen’ til at have som mål at skabe den vigtigste og mest interessante venue på Naturmødet – intet mindre. Det skal ske ved lige dele seriøse debatter og samtaler og sjove og underholdende formater, der gør os klogere, mens vi smiler. Vi glæder os meget til samarbejdet og til skabe en stærk platform for de unge, der skal leve med konsekvenserne af de beslutninger, der netop nu træffes indenfor natur, klima og miljø. Og så ser vi det samtidig som en god mulighed, for at udbrede kendskabet til Ungdomsøen i hele Danmark,” fortæller Frej Elbæk Schjeldal, kommunikationschef for Spejderne & Ungdomsøen.

Fra Hirtshals til København

Geografisk kan man i Danmark næsten ikke komme længere fra hinanden end afstanden fra Hirtshals til København, og det er faktisk bare endnu en grund til det nye samarbejde giver rigtig god mening, fortæller Naturmødets direktør:

“Vi har et meget stærkt ønske om at styrke Naturmødets nationale forankring. Et ønske Ungdomsøen på deres egne vegne også har. Og man kan godt sige, at hvor vi med samarbejdet får en tydeligere forankring øst for Storebælt, så får Ungdomsøen også en ditto stærk platform vest for Storebælt. Og sammen styrker vi de unges mulighed for at involverer sig i natur og demokrati.” slutter Jesper Lauritsen.

 

Fakta:

Naturmødet afholdes for fjerde gang den 23.-26. maj 2018 i Hirtshals. Og der forventes 25.000 besøgende.

På Roots powered by Ungdomsøen’ skal det sikres at de unge (15-30årige) kommer til orde og bliver hørt, på deres eget præmis og med egne dagsordner.

Det er på ‘Roots powered by Ungdomsøen’ at politikere og professionelle organisationer og meningsdannere møder og udfordres af de unge der om nogen skal leve med konsekvenserne af de beslutninger der træffes på naturområdet i disse år.

Det er også med afsæt i ‘Roots powered by Ungdomsøen’ at man over tre dage vil have mulighed for at tage del i fysiske aktiviteter i naturen i og omkring Hirtshals. Ligesom ‘Roots powered by Ungdomsøen’ om aftenen skaber et musikalsk og stemningsfyldt åndehul, når dagens mange debatter og aktiviteter skal fordøjes.

Om Ungdomsøen:
Ungdomsøens forventes at åbne officielt til september 2019. Det gamle Middelgrundsfort blev erhvervet i 2015 med støtte fra Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden, og givet til Spejderbevægelsen, der har ansvaret for at gøre øen til en ø for hele Danmarks ungdom. I 2016 donerede Nordea-fonden yderligere 120 millioner kroner til renovering af Ungdomsøen.

Ungdomsøen bliver et kraftcenter, hvor unge får unikke rammer for at være ung og gennem workshops, kurser og sociale arrangementer får muligheden for at skabe projekter og aktiviteter på eget initiativ. Aktiviteter, der skal sætte de unge i stand til at påvirke samfundet omkring dem positivt. Mødet med Ungdomsøen skal gøre fremtidens ungdom klar til at tage ansvar og aktivt skabe det samfund de ønsker.

Indhold og aktiviteter på Ungdomsøen udvikles i øjeblikket af foreningen SPEJDERNE i samarbejde med stærke unge-aktører som Roskilde Festival, Højskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd, de fem danske spejderkorps, Efterskolerne mf.

 

Om Naturmødet:

Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen. Gennem tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser.

Naturmødet er vind i håret, fuglekiggere og natursyn i konflikt. Det er debat, aktiviteter og folkefest og her mødes økologer, konventionelle, nysgerrige, naturvejleder, børn, politikere, videnskabsfolk, vinterbadere og mountainbikere. Naturmødet er – ligesom naturen – for alle og sammen sætter vi dagsordenen for naturdebatten i Danmark.

Fra de seks forskellige platforme Thunderdome, Life, Learn, The Village, Explore og Roots powered by Ungdomsøen bliver dit syn på naturen udfordret. Hvad skal vi med den? Skal den reddes eller bruges? Bevares eller udvikles? Bliv inspireret når fagfolk, politikere og entusiaster støder sammen om naturen.