Ungdomsøen klar med ny organisation

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

Den 24. august realiseres en af de største ungdomssatsninger i Danmark i nyere tid, når ‘Ungdomsøen’ ud for København åbner. Målet er at styrke unge i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, for fællesskabet og for udviklingen af vores samfund. Ungdomsøen er blevet til på baggrund af et initiativ fra spejderbevægelsen og med støtte fra Nordea-fonden er renoveringen af det gamle Middelgrundsfort midt i Øresund ved at være færdig. Ansvaret for den fremtidige drift og udvikling af Ungdomsøen samles nu i Fonden Ungdomsøen. Den nye organisation får Lisbeth Trinskjær, formand for Højskoleforeningen, som ny bestyrelsesformand.

Takket været en generøs bevilling på 120 mio. kr. fra Nordea-fonden er det gamle Middelgrundsfort gennem de seneste fire år blevet renoveret og gjort klar til at ungdommen rykker ind den 24. august. Sideløbende med renoveringen har Foreningen SPEJDERNE, der repræsenterer mere end 70.000 spejdere i landets fem spejderkorps, stået for udviklingen af indhold, partnerskaber og aktiviteter til øen. Med etableringen af Fonden Ungdomsøen får Ungdomsøen sin egen selvstændige organisation, med Lisbeth Trinskjær som ny formand. Lisbeth Trinskjær har, bl.a. som medlem af Spejdernes bestyrelse, haft en stor rolle i Ungdomsøens tilblivelse og det er derfor med ekstra stor glæde, at hun indtræder i sin nye rolle:

“Jeg glæder mig vanvittig meget til at stå i spidsen for et af de mest interessante og lovende ungdomsprojekter i nyere tid, som allerede har opbakning fra stærke civilsamfundsaktører og muliggjort af Nordea-fonden. Det er nu, at Ungdomsøens enorme potentiale for alvor skal forløses, og at vi skal se frugten af det store arbejde, der er gået forud. En af Fonden Ungdomsøens vigtigste opgaver bliver i virkeligheden at sætte øen fri, så det er unge selv, der skaber, udvikler og sætter retningen for Ungdomsøens fremtidige aktiviteter,” siger Lisbeth Trinskjær.

Foreningen Spejdernes formand, David Hansen, udtaler i forbindelse med stiftelsen af Fonden Ungdomsøen:

“Det er et vigtigt skridt for Ungdomsøen, at den nu får sin egen selvstændige organisatoriske platform. Takket være Nordea-fonden, der har muliggjort hele projektet, har spejderbevægelsen gennem en kæmpe indsats fra Middelgrundsfonden og Foreningen SPEJDERNE løftet forberedelsesopgaven. I fællesskab er vi lykkedes med at renovere Ungdomsøen og involvere såvel unge fra hele landet samt stærke civilsamfundsaktører som Roskilde Festival, Højskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd, Efterskoleforeningen og Friskolerne i udviklingen af Ungdomsøen. Når øen åbner den 24. august 2019, er det som en ø for alle unge i Danmark. Og jeg er meget glad for, at Lisbeth har takket ja til opgaven, da hun har Ungdomsøen helt inde under huden gennem sit mangeårige engagement i Ungdomsøens tilblivelse.”


Foto: Bestyrelsen i Fonden Ungdomsøen. Fra venstre: Torben Mølby, Lisbeth Trinskjær & Nanna Dahl

Formanden og de første to øvrige medlemmer i Fonden Ungdomsøen er udpeget af Foreningen SPEJDERNE og består af Lisbeth Trinskjær (Formand for Højskoleforeningen og forstander på Ubberup Højskole), Torben Mølby (Head of global opreration LM Wind Power, bestyrelsesmedlem i Middelgrundsfonden og medlem af KFUM-spejderne) samt Nanna Dahl (Kaospilot, Sociolog, play designer og aktiv i spejderbevægelsen gennem mange år). Fonden Ungdomsøen udpeger yderligere fire medlemmer, dette forventes på plads inden udgangen af maj måned.

Om Ungdomsøen:

Ungdomsøen bliver en platform for de næste generationers samfundsbevægelser og er:

  • En ø for unge, der styrker dem i at blive aktive, engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, for fællesskabet og for udviklingen af vores samfund.
  • En ø, der samler organisationer fra hele landet om at skabe aktiviteter og projekter, der motiverer mange og forskellige unge til at deltage i samfundets brede fællesskaber.
  • En ø, der giver de unge et frirum til at være den bedste udgave af sig selv, på egne præmisser og uden “voksenstyring”.
  • En ø der kan skabe øget interesse og engagement for naturen og friluftslivet, hvor de unge indbydes til at deltage, eksperimenterer og forholde sig til årstidernes skiftende væsen og de muligheder der udspringer deraf.

Ungdomsøens åbner officielt 24. august 2019. Det gamle Middelgrundsfort blev erhvervet i 2015 med støtte fra Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden, og givet til Spejderbevægelsen, der har ansvaret for at gøre øen til en ø for hele Danmarks ungdom. I 2016 donerede Nordea-fonden yderligere 120 millioner kroner til renovering af Ungdomsøen og muliggøre dermed realiseringen af en af de største Ungdomssatsninger i nyere tid.

Indhold og aktiviteter på Ungdomsøen udvikles i tæt samarbejde med fonde som Nordea-fonden, Trygfonden, TuborgFondet og stærke ungeaktører som Roskilde Festival, Højskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd, de fem danske spejderkorps, Efterskolerne, Friskolerne m.fl. Mens det store og omfattende renoveringsarbejde er styret af Middelgrundsfonden.

Det er Foreningen SPEJDERNE der etablerer Fonden Ungdomsøen. Fonden Ungdomsøen får organisatorisk base på såvel Ungdomsøen som på Spejdercenter Holmen, hvor Fonden kommer til at dele adresse med Foreningen SPEJDERNE.