Undersøgelse af motivation og anerkendelse

|

Kategorier

Spejdernes Lejr

Spejdernes Lejr har brug for din hjælp i forbindelse med en ny undersøgelse af motivation og anerkendelse i det frivillige spejderarbejde.

Frivillige kræfter er helt afgørende for, at vi sammen kan gennemføre et arrangement som Spejdernes Lejr. Det gælder både spejderlederne og de mange, som lægger tid og energi i opgaver før, under og efter lejren.

Styregruppen for Spejdernes Lejr vil gerne vide mere om hvordan man bliver motiveret til at engagere sig i Spejdernes Lejr, og hvordan Spejdernes Lejr sørger for at anerkende engagement.

I den kommende tid vil medlemmer af de fem spejderkorps over 16 år derfor modtage et spørgeskema, hvor der spørges ind til, hvad man gerne vil involvere sig i til næste udgave af Spejdernes Lejr.

Spørgeskemaet bliver udsendt pr. mail af det korps, man er medlem af, så hold godt øje med mailen og hjælp os med at skabe de bedste rammer for det frivillige engagement i Spejdernes Lejr.