Efterårsferien bruges på frivillighed

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

For nogle handler efterårsferien om at være i sommerhus eller tage sydpå til varmere himmelstrøg. For andre handler efterårsferien om frivilligt arbejde. I hele landet bruger frivillige spejderledere således uge 42 på at skabe aktiviteter for børn og unge. Og det ikke kun for børn og unges skyld, det handler ligeså meget om personlige udvikling og det fællesskab man har med de andre frivillige ledere fortæller 24-årige Anne Torp Nielsen, der er en af de mange frivillige der er engageret til spejderkurser rundt om i landet. Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde genkender centerchef Laura Auken billedet af, at danskerne bruger ferier og højtider til at skrue op for deres frivillige engagement.

Mens andre har forberedt sig på at pakke kufferten for rejse ud af landet i efterårsferien, har Anne Torp Nielsen på 24 år, som til dagligt studerer erhvervsøkonomi og psykolog på CBS, pakket tasken for at bruge sin ferie på frivilligt arbejde hos KFUM-Spejderne:

“For mig handler det om, at jeg har et sted, hvor jeg kan prøve mig selv af i nye situationer, mens jeg har fokus på min egen udvikling som leder. Samtidig er det motiverende at vide og se, at jeg gør en forskel for ungerne imens,” siger Anne Torp Nielsen mens hun fundere over, hvad der får hende til at rykke en uge ud af kalenderen for at lave spejderarbejde:

“Der er da et par tidspunkter i løbet af en uge, hvor man tænker: Hvorfor sidder jeg ikke sydpå? Men fællesskabet og udviklingen, når man er af sted sammen med de andre, er helt vildt. Det vil jeg ikke være foruden.”

Frivillighed topper i ferier og højtider

Det er ikke bare i spejderbevægelsen, at der er tendens til, at det frivillige arbejde ​får et nyk op i ferieperioder, fortæller ​Laura Auken, der er centerchef hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

“Generelt kan vi se, at danskerne er meget engageret i frivilligt arbejde og rigtigt mange har påtaget sig faste opgaver. Vi kan også se en spirende tendens til, at ​flere danskere er såkaldt episodisk frivillige. Det betyder, at de er frivillige med opgaver med en klart defineret start og slutning, men ikke møder op hver onsdag til faste aktiviteter” siger Laura Auken, som understreger, at det kortvarige frivillige engagement ikke nødvendigvis står i modsætning til den langvarige og mere faste frivillighed i foreningerne.

“Den episodiske frivillighed, som udspiller sig fx på sommerlejre, festivaler, julearrangementer og ved store indsamlinger kan give en meget stærk oplevelse af at være mange sammen om at gøre en konkret forskel for nogen. I CFSA (Center for Frivilligt Socialt Arbejde) hører vi ofte om, frivillige, der nu er meget engageret i deres forening, men som først alene havde sagt ja til en kort afgrænset opgave som f.eks. køkkenhjælp på en spejderlejr under en efterårsferie, siger Laura Auken, chef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Derfor opfordre hun foreninger og organisationer til at tage rigtigt godt i mod de frivillige og lukke dem ind i fællesskabet, selv om de ikke melder sig fuldt og helt ind fra starten.

Fotograf: Johny Kristensen

Om SPEJDERNE:

SPEJDERNE er en paraplyorganisation, der repræsenterer de fem spejderkorps i Danmark; Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

SPEJDERNE  tæller mere end 70.000 medlemmer fordelt på mere end 1.000 spejdergrupper i hele Danmark og Sydslesvig.

I uge 42 afholdes der spejderkurser i hele landet.