Hedeland på Sjælland skal danne ramme for Spejdernes Lejr 2022

|

Kategorier

Foreningen Spejderne, Spejdernes Lejr

I 2022 skal naturområdet Hedeland, der strækker sig over de tre sjællandske kommuner Høje-Taastrup, Greve og Roskilde danne rammen for Spejdernes Lejr. Den kæmpemæssige spejderlejr er med forventet 80.000 deltagere og besøgende Nordens største lejr for børn og unge. I dag blev det offentliggjort, at Høje-Taastrup, Greve og Roskilde huser næste udgave af Spejdernes Lejr.

Foto (fra venstre) Jens Harboe Malskær, Lillan Foged, Thomas Breddam, Michael Ziegler & Pernille Beckmann

Velkommen, Welcome, Willkommen, Bienvenue!

Sådan kommer det i 2022 til at lyde, når Hedeland kan byde 40.000 spejdere fra ind- og udland samt yderligere 40.000 besøgende velkommen til Spejdernes Lejr i Hedeland Naturpark. Det er første gang, at Spejdernes Lejr holdes på Sjælland. Sidste gang var i 2017 i Sønderborg. I spejderbevægelsen er der stor begejstring:

 

”Hedeland Naturpark er fuldstændig fantastisk og er den absolut bedste ramme for, at vi kan vise hele Danmark, hvordan vi spejdere udlever vores mission om at give børn og unge udfordringer, friluftsliv og fællesskab. Sammen med Høje-Taastrup, Greve og Roskilde Kommuner skal vi nu i gang med  at skabe en enestående lejr midt i et fantastisk naturområde. Vi vil gerne medvirke til, at hele Danmark får øjnene op for de oplevelser og muligheder, Hedeland byder på” siger Jens Harboe Malskær, der er den ene af to frivillige lejrchefer for Spejdernes Lejr 2022. Lillan Foged, der er den anden lejrchef, supplerer:

 

”Det hedder jo Spejdernes Lejr, men spejderoplevelser i almindelighed og Spejdernes Lejr i særdeleshed er ikke kun for spejdere. Vi vil gerne hjælpe til med, at flere børn og unge får øjnene op for Hedeland både op til og under Spejdernes Lejr 2022, ligesom vi vil samarbejde med lokale foreninger og virksomheder om at skabe en helt særlige oplevelse for både de 40.000 deltagere og alle andre, der har lyst til at besøge lejren.”

 

For borgmestrene i Høje Taastrup, Greve og Roskilde er der stor glæde over, at det i fællesskab er lykkes at få den store begivenhed til Hedeland Naturpark:

 

”Vi glæder os til Spejdernes Lejr 2022. Det er et sandt Kinderæg, hvor vi får oplevelser, opmærksomhed og opgraderinger i og af Hedeland. Det bliver for det første en kæmpestor oplevelse for spejderne og kommunens borgere. Det kan jeg love på baggrund af personlige erfaringer fra 2017, hvor jeg besøgte den seneste Spejdernes Lejr. Samtidig giver arrangementet os en unik mulighed for at præsentere Hedeland for hele Danmark. Hedeland er nemlig en lidt overset naturperle på Sjælland. Og endelig vil vi efter arrangementet stå tilbage med forbedrede faciliteter i Hedeland, som gør området endnu mere attraktivt i fremtiden,” siger Michael Ziegler (K).

 

For borgmesterkollegaen Pernille Beckmann (V) fra Greve ser man store muligheder i at bruge Spejdernes Lejr som løftestang for at få flere børn og unge aktiveret i natur- og friluftsaktiviteter:

 

”I Greve glæder vi os utrolig meget til at se de mange spejdere i Hedeland. Spejderlejren bliver en kæmpeoplevelse for os i lokalområdet, og jeg ser især frem til, at spejderne vil inkludere mange af vores sårbare børn i deres aktiviteter. Samtidig betyder spejderlejren, at Hedeland får flere faciliteter og flere oplevelser udendørs, præcis som vi har planlagt i kommunernes store udviklingsplan for området.,

I Roskilde Kommune, hvor man har tradition for store begivenheder, håber man, at lejren vil styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne og mellem de mange aktører, der bliver involveret i udviklingen af Spejdernes Lejr 2022:

”I Roskilde er vi vilde med store events – så vi glæder os rigtigt meget til Spejdernes Lejr i 2022.

Det samarbejde mellem foreninger, spejdere og erhvervsvirksomheder på tværs af kommunerne, som lejren vil medføre, vil ud over en fællesskabsfølelse også give deltagerne et ejerskab til Hedeland. Det ejerskab vil efterfølgende forhåbentlig skabe endnu flere aktiviteter i Hedeland og på den måde få flere borgere til at opleve glæderne ved at bruge området,” siger Thomas Breddam (S) borgmester i Roskilde.

Forberedelserne er allerede i fuld gang. I første omgang fokuseres der på opbygningen af den frivillige organisation, der bærer lejren, og dialog med spejdergrupperne i området. Når lejren er i gang, er det erfaringen, at op mod 5.000 frivillige har været involveret. Samtidig begynder samarbejdet med Hedeland om at gøre området klar til 2022. Derudover er der fokus på at skal tæt dialog og samarbejde med det øvrige forenings- og erhvervsliv i værtsbyerne.

Om Spejdernes Lejr 2022

Spejdernes Lejr er Nordens største børn og unge lejr med forventet 80.000 deltagere og besøgende. Spejdernes Lejr blev første gang afholdt i 2012 i Holstebro og sidste gang i 2017 i Sønderborg. Spejdernes Lejr erstatter de tidligere korps- og landslejre..

Spejdernes Lejr 2022 er forankret i Foreningen Spejderne, der er paraplyorganisation for landets fem spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Tilsammen tæller det mere end 70.000 medlemmer.

Høje-Taastrup, Greve og Roskilde har sammen med Hedeland I/S valgt at støtte Spejdernes Lejr med 15,0 mio. kr., hvoraf en del skal gå til faciliteter i Hedeland, som borgerne i området også efterfølgende kan få nytte af. Spejdernes Lejr finansieres primært via deltagerbetaling. Ved lejren i 2017 var der indtægter fra deltagerbetaling på 65 mio. kr.

Spejdernes værdier

I spejderbevægelsen gør vi børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og ud- fordringer. Børn og unge lærer i spejderbevægelsen at stå på egne ben, have respekt for deres medmennesker og bliver selv udviklet som hele mennesker.

Vores grundlæggende metode har til alle tider været learning by doing. Det betyder, at spejderne lærer ved at gøre ting i praksis. Fx ved at være ude i alt slags vejr, slå telt op, arrangere ture, tage af sted uden forældre og tidligt få ansvar for samarbejdet i en patrulje som patruljeleder.

Spejderbevægelsen er demokratisk og bygger på frivillighed. Spejderne får tidligt erfaringer med værdien af at lytte til hinanden, indgå fællesskaber med plads til stor forskellighed og tage hensyn til familie, natur og samfund. Spejderbevægelsen gør ikke bare en forskel for den enkelte spejder, men medvirker til positiv forandring i et større samfundsmæssigt perspektiv.

Om Hedeland Naturpark:

Hedeland er et stort natur- og friluftsområde med et særpræget og spændende landskab. Området er bindeled mellem historie, nutid og fremtid. Istidens sten-, grus- og sandaflejringer har dannet grundlaget for mere end 100-års grusgravning og vendt op og ned på den oprindelige flade moræneslette.

Hedeland I/S er et offentligt selskab ejet af 3 kommuner: Greve, Roskilde og Høje-Taastrup. Selskabet blev stiftet i 1978 og har til opgave gennem opkøb af ejendomme at planlægge, anlægge og drive det hen ved 1.500 ha store område. Indtil 2007 har Hedeland opkøbt ca. 730 ha.

I Hedeland findes en række spændende og markante anlæg. Amfiteatret er en af de største attraktioner og bliver bl.a. brugt til opera, teater og koncerter. Teatret er opbygget efter det klassiske græske teater – men i jordmaterialer, og der er plads til 4.000 tilskuere.

Skibakken ligger centralt i Hedeland, og den er med sine 50 meters højde og 80 meter over havets overflade både et fint udsigtspunkt, men også et pejlemærke for hele området.