Retningslinjer for arrangementer under 1.000 personer

|

Kategorier

Foreningen Spejderne
Til orientering. Regeringen har opdateret retningslinjerne for arrangementer og aktiviteter med under 1.000 deltagere. I en tid, der kalder på lige dele omsorg og omtanke, vil vi derfor gerne dele dem med jer.
 
Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet. Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen. Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.
 
Hvis arrangøren vælger at gennemføre arrangementet, så er anbefalingen:
  • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd).
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter.
  • At placere stole med større afstand end normalt og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt.
  • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet.
  • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning. Samt henvise til www.coranasmitte.dk