Status på møde med statsministeren og kulturministeren

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

I disse dage arbejdes der på højtryk for at få bekræftet, hvad definitionen er på “større arrangementer” og for at få mere information vedrørende den nye pulje, som økonomisk udfordrede spejdergrupper har mulighed for at søge. I dag var Foreningen Spejderne på vegne af landets fem spejderkorps og 70.000 spejdere inviteret til møde med Mette Frederiksen og Joy Mogensen for, at få en status.

Fra Foreningen Spejderne deltog den ene halvdel af formandskabet, Kristine Clemmensen-Rotne, i dagens møde, der som så meget andet under  ‘Covid-19 krisen’ havde form af et videomøde med statsministeren og kultur- og kirkeministeren. Sammen med andre af civilsamfundets organisationer, fik Foreningen Spejderne påvegne af spejderbevægelsen en status på den nuværende situation, ligesom vi blev orienteret om, hvad der arbejdes med netop nu i forhold til foreningslivet.

“Der lød en stor tak fra statsministeren til foreningslivet og alle de frivillige, der har stor ære i, at vi i Danmark er kommet godt igennem den første fase af coronakrisen. Det var tydeligt, at Mette Frederiksen var dybt imponeret over det engagement og vilje til handling, der bliver vist rundt omkring i landet, og vi kan være stolte over, at vi som spejdere har været med til at sikre, at vi nu står i god situation i forhold til coronasmitte i samfundet”, siger Kristine Clemmensen-Rotne og fortsætter:

“Vi har i Spejderne været virkelig glade for at se, hvor gode grupperne rundt i hele landet er til at kommunikere til spejderne og lave spændende aktiviteter, så der stadigvæk er spejder, selvom vi ikke må mødes på traditionel vis. Det gør en kæmpe forskel for vores medlemmer og understreger, hvor stærkt vores fælleskab er”.

Herunder kommer uddybning på nogle af de ting, som fylder meget lige nu, og som der bliver arbejdet på at få mere information om.

Hvad er større arrangementer?

Det, der nok fylder mest hos rigtig mange spejdergrupper, er, om det bliver muligt at tage afsted på årets sommerlejr. Siden myndighedernes aflysninger af større arrangementer frem til 31. august, har vi via selvstændigt og i samarbejde med DUF arbejdet på at blive klogere på, hvad definitionen af et “større arrangement” er. DUF har fra myndighederne fået information om, at grænsen lige nu ligger på 1000 deltagere, hvilket betyder, at langt de fleste sommerlejre vil kunne afvikles under hensyntagen til afstand og hygiejne. Det er dog ikke bekræftet om det tal er dækkende ej heller hvornår grænsen i givet fald hæves. Derfor er der to vigtige budskaber netop nu:

  • Se tiden an og vent med at aflyse lejre og arrangementer.
  • Begynd allerede nu at tænke over, hvordan I kan være sammen på andre måder, hvor der holdes større afstand og laves aktiviteter i mindre grupper.

I forhold til aflysning af lejre er den klare anbefaling, at man lige nu slår koldt vand i blodet og ikke aflyser noget endnu. I skal selvfølgelig gøre, hvad I kan for at minimere omkostningerne inden lejren, så I ikke ender med store udgifter, der ikke kan refunderes. Det kunne f.eks. være, at man venter med at bestille transport og udskyder indkøb af nyt grej.

Selvom det lige nu ser ud til, at vi godt kan komme på sommerlejr, vil det under alle omstændigheder ikke blive sommerlejr, som vi kender det. Der vil utvivlsomt komme retningslinjer fra myndighederne i forhold til afstand og hygiejne. Det er derfor vigtigt, at alle, der skal på lejr, allerede nu begynder at tænke over, hvordan I kan gøre tingene anderledes, så I kan holde større afstand og sikre, at alle spejdere har en god hygiejne. Det vil også være hensigtsmæssigt at tænke over, hvordan man kan afholde lejr i regi af gren og gruppe i stedet for division for at minimere antallet af mennesker på den enkelte lejr.

Der bliver arbejdet på at få styr på disse retningslinjer, men der er fra myndighedernes side stor tiltro til, at der lokalt kan udtænkes gode løsninger baseret på sund fornuft. I kan derfor allerede nu begynde at udtænke løsninger på de udfordringer, der er i forhold til at tage på lejr.

Nogle af de ting I bør overveje er, hvordan I kan indrette lejrplads, så der er mulighed for at spise og sove med større afstand, samt hvordan jeres samlinger og aktiviteter kan afvikles på en måde, så spejderne ikke sidder/står for tæt på hinanden og kan foregå i mindre og afgrænsede grupper.

Der vil i de kommende uger blive arbejdet på at få yderligere afklaring fra sundhedsmyndighederne og kulturministeriet, som kan hjælpe spejdergrupper og -centre med at kunne planlægge deres lejre på en forsvarlig måde.

Tilskud til spejdergrupper, der er ramt økonomisk af coronakrisen

I påsken vedtog regeringen og en række partier en pulje, der skal yde støtte til idrætsforeninger og spejdergrupper, der er blevet ramt økonomisk af f.eks. aflysninger eller medlemstilbagegang. Puljen er på 50 millioner kr., hvoraf de 2.5 millioner kr. er tiltænkt blandt andet spejdergrupper. Det er DUF, der skal administrere puljen og fastsætte de konkrete ansøgningskriterier.
Vi forventer, at der som minimum kommer til at gå et par uger, før det er muligt at ansøge om støtte hos DUF.