Christian Blom-Bech

Nye tiltag for at styrke trivslen blandt medlemmer af lejrorganisationen

Omkring 37.000 spejdere kunne i sommeren 2017 tage hjem fra Spejdernes Lejr med uforglemmelige minder, takket været en uvurderlig indsats fra tusindvis af frivillige kræfter, som er helt afgørende for arrangementet succes. En efterfølgende evaluering viser, at der er behov for i højere grad at anerkende medlemmer af lejrorganisationens indsats og for at have blik for motivationen. Derfor har styregruppen for Spejdernes Lejr besluttet at igangsætte en række initiativer med fokus på netop dette.

Spejdernes Lejr er dybt afhængige af frivilliges kræfter og energi. Det gælder både i planlægningsfasen, under afviklingen og i den efterfølgende oprydning. Eneste årsag til, at vi lykkes med så stort et arrangement, er, at vi alle gør en indsats.

Når frivillige kræfter er en afgørende ressource, er det også væsentligt løbende at interessere sig for deres motivation og trivsel. Derfor har styregruppen for Spejdernes Lejr gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle voksne medlemmer af de fem spejderkorps for at afdække, hvordan de motiveres og gerne vil anerkendes.

”Som organisation er det vigtigt, at vi hele tiden opsamler erfaringer og ser, hvor vi kan blive endnu bedre. Undersøgelsen giver os en bedre forståelse af de frivillige kræfters behov, og for, hvordan vi kan styrke deres trivsel og motivation fremadrettet,” fortæller Søren Hesseldahl, som udgør den ene del af formandskabet for styregruppen bag Spejdernes Lejr.

Spørgeskemaundersøgelsen – også kaldet Motivations- og anerkendelsesrapporten – viser, at en anerkendelse af indsatsen og nedsat deltagerbetaling er vigtig for at styrke motivationen blandt medlemmerne af lejrorganisation. Læs hele rapporten her >>

Tiltag for at styrke trivslen blandt frivillige kræfter

For at skabe et velfungerende og anerkendende miljø for frivillige kræfter er Frivillighed derfor blevet udpeget som et af fem kerneområder i lejrstrukturen for Spejdernes Lejr 2022. Den nye struktur skal være med til at forbedre de frivillige kræfters oplevelse før, under og efter lejren, og der vil desuden blive skabt en række tiltag med fokus på trivsel, intern læring- og vidensdeling blandt de frivillige kræfter. Derudover vil der være en årlig trivselsundersøgelse i lejrorganisationen for at sikre, at de ønskede resultater opnås.

På baggrund af Motivations- og anerkendelsesrapporten har styregruppen desuden besluttet at reducere deltagerbetalingen for medlemmerne af lejrorganisationen. Beslutningen skyldes, at der i dag er en de facto forskel på, hvad medlemmer af lejrorganisationen og spejderledere betaler for at være med på Spejdernes Lejr – også selvom deltagerbetalingen fra lejrens side har været sat til det samme. Forskellen skyldes, at spejderledere har mulighed for at få tilskud gennem deres gruppe, fordi de kan søge refusion via kommunen. Konkret indebærer beslutningen, at medlemmer af lejrorganisationen både vil opleve en lavere pris, og at der afsættes midler særskilt til at understøtte trivsel og motivation. Størrelsen på reduktionen vil blive fastlagt som led i lejrens samlede budget.

Med de nye initiativer står Spejdernes Lejr endnu stærkere rustet til i fællesskab at kunne løfte opgaven med at arrangere Spejdernes Lejr 2022, der denne gang vil blive afholdt fra den 23. til 31. juli i Hedeland på Sjælland.

Læs mere om Spejdernes Lejr 2022 her >>

Hvis du har spørgsmål til rapporten, så kan du på styregruppens vegne kontakte Søren Hesseldahl (soren.hesseldahl[snabel-a]spejderne.dk) eller sekretariatsleder Margrethe Nabe-Nielsen (margrethe.nabe[snabel-a]spejderne.dk)

Frivillige i beredskabsteamet. Billedet er fra Spejdernes Lejr 2017 og taget af: Christian Blom-Bloch