Lejrcheferne for Spejdernes Lejr 2022 fratræder

|

Kategorier

Spejdernes Lejr

Spejderne besluttede på en ekstraordinær generalforsamling i starten af oktober at ændre organiseringen af Spejdernes Lejr som fremover refererer direkte til Spejdernes bestyrelse.

I forløbet op til beslutningen har frivillige været i klemme: De har været presset på spejderværdierne, udfordret personligt og den dialog, gensidige nysgerrighed og forståelse, vi ellers er stolte af at de små spejdere vokser op med, har været under et gevaldigt pres.

Det har blandt andet betydet, at medlemmer af Styregruppen for Spejdernes Lejre og de to lejrchefer Jens Malskær og Lillan Foged d. 17. september meddelte den daværende styregruppe, at de trådte tilbage.

”Vi ærgrer os over, at så mange spejdervenner kom i klemme og på tværs af de fem danske spejderkorps, ville man ønske at en løsning kunne have været fundet tidligere. ” siger Mathias Faaborg, fra Spejderne.

”Jens og Lillan har stået i spidsen for Spejdernes Lejr siden april 2019 og har igennem de sidste 1,5 år lagt et beundringsværdigt stykke arbejde for det fælles spejderarbejde i Danmark. Dem skylder vi en stor tak” siger Stine Kirk Jensen, formand for Spejderne og fortsætter ”Vi er taknemmelige for alle de frivillige, der har være med frem til nu, dem, der stadig er aktive, og de nytilkomne”.

Spejdernes Lejr er med tusindvis af deltagere fra ind- og udland Danmarks (og Nordens) største spejderlejr. Lejren er arrangeret af Spejderne, der repræsenterer de fem danske spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig, som har i alt 70.000 medlemmer. Alle spejdere i Danmark er optaget af at skabe en fed fælles lejr i 2022. Formandskabet for Spejderne har derfor sendt en e-mail med en stor tak til alle frivillige, de afgående som nytilkomne, i Spejdernes Lejr.

Vi skylder alle de frivillige i lejrledelsen, områdecheferne og de aktive i områderne en kæmpestor tak for deres indsats og for deres velvillighed til at gøre noget for andre. Det er mennesker som lever vores spejderværdier og brænder for at skabe rammen for store oplevelser for børn og unge. Vi håber med den nye konstruktion, at vi har styrket rammen om de frivillige” afslutter Mathias Faaborg.