Et lille overskud fra Spejdernes Lejr 2022

|

Kategorier

Spejdernes Lejr

Så er regnskabet for Spejdernes Lejr 2022 gjort op. På trods af udfordringer undervejs, så kommer Spejdernes Lejr 2022 ud med et lille overskud. Resultatet ligger inden for skiven og skyldes bl.a. dygtige frivillige, et godt vejr og en omstillingsparat organisation. Overskuddet på 3,5 mio. kroner vil blive brugt til fremtidige spejderaktiviteter.

Spejdernes Lejr 2022 havde budgetteret med en omsætning på godt 100 millioner kroner. I løbet af foråret 2022 mødte lejrorganisationen nogle store udfordringer i forhold til at få økonomien for lejren til at hænge sammen: Inflationen betød prisstigninger på en række af de varer, som lejren skulle købe – særligt på mad brændstof osv. Derudover blev deltagerantallet også ramt af eftervirkningerne fra Corona-nedlukningerne i Danmark, så lejren fik færre endelige deltagere end hvad forhåndstilmeldingen viste i januar 2022. Andre store events i Danmark oplevede det samme.

Inden for skiven

På den baggrund blev der i lejrorganisationen brugt en del kræfter hen over foråret på at nedbringe en række udgifter uden at det måtte gå ud over spejdernes lejroplevelse – et arbejde der fortsatte helt frem til under lejren. Nu er de sidste fakturaer ved at være landet, og lejrens regnskab kan gøres op. Den viser et lille overskud på 3,5 millioner kroner – svarende til 3,7 procent – ud af en omsætning som endte på 94 millioner kroner. Lejrens indtægter fra deltagerbetaling blev mindre end budgetteret, men heldigvis blev udgifterne reduceret endnu mere.

– Vi synes egentlig, alt taget i betragtning, at det ligger flot inden for skiven. Her bagefter er der selvfølgelig noget, vi kunne have ønsket anderledes. Før lejren talte vi om, at vi f.eks. gerne ville give alle deltagere frugt hver dag, ligesom vi også ønskede flere shuttlebusser mellem lejren og vores tre samarbejdskommuner. Men med så stor en udendørs begivenhed, hvor der i budgettet blandt andet skal tages forbehold for vejrlig, el- og vandforbrug der først kendes efter lejren, så er vi godt tilfredse. Vi og deltagerne havde en supergod lejr og giver stafetten godt videre, lyder meldingen fra lejrcheferne Charlotte Flaskager og Morten Lykkeberg.

Spejdernes Lejr 2022 bestræber sig på at være kontantløs. Derfor bruger alle 32.000 spejdere deres lejrarmbånd med en chip til betaling via Skejser-systemet. Foto: Jacob Fredegaard Hansen/Spejderne

Vejret var godt for deltagerne og økonomien

På flere områder blev lejrens udgifter mindre end forventet. Bl.a. gav vejret ikke de ekstraudgifter, som vi budgetterede med, hvor der var sat penge af til både regn og flere dages hedebølge. Udgifterne til bl.a. el og brændstof blev også mindre, takket være en god indsats fra de lejrfrivillige, som både gavner klimaet og regnskabet. Deltagerne formåede også at reducere deres vandforbrug væsentligt sammenlignet med tidligere lejre ligesom gode, fleksible leverandøraftaler holdt udgifterne nede.

– Vi vil gerne takke alle vores frivillige for det store arbejde med planlægningen og budgetteringen. Og så er vi glade for, at vi har haft dygtige frivillige på økonomistyringen – både i økonomiområdet og ude i de enkelte områder, hvor økonomikoordinatorerne har knoklet for at få håndteret den store opgave med håndteringen af en økonomi af denne størrelse på et tidspunkt, hvor inflationen buldrede, slutter lejrcheferne Charlotte Flaskager og Morten Lykkeberg.

Ud over det sidste med regnskabet, arbejder lejrorganisationen også med at få afsluttet evalueringen af Spejdernes Lejr 2022, så erfaringerne kan benyttes til planlægningen af de fremtidige Spejdernes Lejre.