Grupperne er tilfredse med Spejdernes Lejr

|

Kategorier

Spejdernes Lejr
|

Knap halvdelen af de deltagende grupper har besvaret vores evalueringsskema. 88 % af de deltagende grupper svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med lejren. Og over 95 % vil med høj sandsynlighed deltage næste gang. Evalueringen indeholder også en række gode anbefalinger, som vi tager med videre til næste lejr.

Evalueringsskemaet sendt ud til alle deltagende grupper fra de fem medlemskorps af foreningen Spejderne, og 42% af modtagerne har besvaret undersøgelsen. Desuden svarer deltagerne i undersøgelsen nogenlunde til repræsentationen på lejren af de fem medlemskorps og kan derfor regnes for repræsentativ for de deltagende grupper.

Overvejende positive tilkendegivelser

Overordnet set får Spejdernes Lejr 2022 meget positive tilkendegivelser fra de deltagende grupper på de store linjer. Blandt andet svarer

 • Cirka 88% af de deltagende grupper på Spejdernes Lejr 2022 svarer, at de er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med lejren
 • Cirka 95% vil med ’høj sandsynlighed’ eller ’meget høj sandsynlighed’ deltage på Spejdernes Lejr 2026
 • Cirka 82% er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med det samlede koncept omkring madudleveringen
 • Cirka 72% er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med indholdet i aktiviteterne
 • Cirka 69% føler, at de i ’høj grad’ eller ’meget høj grad’ har fået alle de nødvendige informationer, inden de tog afsted på lejren

Stadig plads til forbedring

Besvarelserne af evalueringsskemaet viste også, hvilke områder, hvor der stadig er plads til forbedring. Blandt andet:

 • Cirka 29% svarer, at de i ’meget lav grad’ eller ’lav grad’ fandt udbuddet og antallet af aktiviteterne passende
 • Cirka 25% oplever en ’meget lav grad’ eller ’lav grad’ af lejrens tema ’Fælles om fremtiden’ som en del af lejroplevelsen
 • Cirka 20% er ’meget utilfredse’ eller ’utilfredse’ med fællestransporten

I kan finde alle grafikkerne fra evalueringsskemaet her

Hygge omkring bålet hos DDS’erne fra Nivå. Her synges og spilles efter aftensmaden. Foto: Frank R. Larsen/SPEJDERNE

Anbefalinger til Spejdernes Lejr 2026

I evalueringsskemaet var der også plads til uddybende kommentarer, og her fik vi en række konkrete erfaringer, anbefalinger og råd, som vi tager med videre i processen med at planlægge Spejdernes Lejr 2026. Blandt andet:

 • Lejrledelsen skal kommunikere mere om beslutninger som fx lejrpladsindretning, lejren tema m.m.
 • Et bedre system til at håndtere tilmeldingen til aktiviteterne og/eller et større udbud af tilmeldingsaktiviteter
 • Et samlet sted til at finde praktiske informationer og gerne i bedre tid
 • Grupperne kan arbejde med lejrens tema inden afholdelsen af lejren for at øge kendskabet til det
 • Mulighed for organiseret transport til og fra aktiviteterne udenfor lejren
 • Bedre skiltning på og rundt om lejren

Derudover har lejrorganisationen allerede igangsat en række tiltag baseret på erfaringer fra Spejdernes Lejr 2022. Blandt andet er der nu et sekretariat der arbejder videre med udviklingen af lejren imellem lejrene. Der arbejdes lige pt. på at sikre vidensdeling mellem lejrene, der er udarbejdet en overordnet planlægningsproces med tidslinje for Spejdernes Lejre samt nedsat et frivilligt IT-udvalg, der allerede nu er i gang med at sikre grundlag for, at den kritiske IT-infrastruktur er på plads i god tid før lejren.

Næste lejr bliver i 2026

Arbejdet med at planlægge næste lejr er så småt i gang, og vi forventer at kunne præsentere både værtskommune og lejrchefer i første halvdel af 2023. Hvis du allerede nu ved, at du vil deltage i planlægningsprocessen for Spejdernes Lejr 2026, så kan du skrive dig op på vores frivillig-liste, og så kontakter vi dig, når det er relevant.

Skriv dig op ved at sende en mail til sl@spejderne.dk med dine kontaktoplysninger, hvad du kunne tænke dig at lave og eventuelt, hvad du har af relevante erfaringer.

Spejdere på vej op af Amphiscenen på Spejdernes Lejr 2022. foto. Maja Kongegaard Bramm / SPEJDERNE

Fakta om Spejdernes Lejr 2022

32.000 spejdere deltog på lejren som blev afholdt i Hedeland Naturpark (på Sjælland) under temaet ’Fælles om fremtiden’. Spejdernes Lejr er et tværkorpsligt projekt som afholdes af foreningen Spejderne og dens fem medlemskorps; Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.