Ny strategi for Spejderne skal styrke spejderbevægelsen

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

På det netop afholdte årsmøde for foreningen Spejderne blev der vedtaget en ny femårig strategi. Strategien skal styrke spejderbevægelsens arbejde med at gøre børn og unge beredte til livet ved bl.a. at sikre bedre erfaringsindsamling og vidensdeling fra tværkorpslige projekter samt styrke spejderbevægelsens fælles interessevaretagelse, både nationalt og internationalt.

Den 11. marts 2023 blev der på foreningen Spejdernes årsmøde og generalforsamling vedtaget en ny strategi for perioden 2023-2027. Foreningen skal i perioden danne rammen for tværkorpslige projekter som bidrager til at styrke børn og unges fællesskab, friluftsliv og spændende udfordringer. Blandt andet gennem afholdelsen af endnu en Spejdernes Lejr i 2026, som kan give 35.000 deltagere uforglemmelige spejderoplevelser og vise omverdenen, hvad spejderlivet indebærer.

”Spejdernes Lejr er et fantastisk eksempel på, hvad vi sammen kan opnå, når vi samarbejder på tværs af korpsene. Med den nye strategi vil vi, i tæt samarbejde med medlemskorpsene, styrke de tværkorpslige indsatser og sikre erfaringsindsamling, vidensdeling og projekter til gavn for spejderne i alle korpsene,” fortæller Annette Jorn, sekretariatschef for foreningen Spejderne.

Åbningsbålet på Spejdernes Lejr 2022, hvor 32.000 spejdere samledes. Fotograf: Johny Kristensen

Bedre erfaringsindsamling og vidensdeling

For at sikre en bedre vidensbank og et mere kontinuerligt arbejde med tværkorpslige projekter, såsom Spejdernes Lejr, fastslår den nye strategi, at et lille sekretariat vil være til stede mellem lejrene. Her skal sekretariatet blandt andet bidrage med at sikre en bedre erfaringsindsamling og vidensdeling fra tværkorpslige projekter, ligesom foreningen også bliver tovholder på den danske spejderbevægelses bud på verdensjamboreen i 2031 og afholdelsen af Spejdernes Lejr 2026. Fremover vil Spejdernes projekter desuden blive holdt op mod fire pejlinger, der skal sikre, at projekterne er en inspiration for spejderbevægelsen. De fire pejlinger er; organisatorisk, socialt, natur og økonomisk.

Styrket indsats for fælles mærkesager

Foreningen Spejderne vil, i tæt samspil med medlemskorpsene, styrke den danske spejderbevægelses arbejde for børn og unge ved at sikre, at fælles mærkesager og indsatser bliver synliggjort for omverdenen. Det være sig både gennem en stærkere koordinering af fælles interessevaretagelse til nationale events, såvel som at undersøge muligheden for en mere effektiv koordinering af deltagelse på lejre og processer på den internationale scene.

Opdaterede vedtægter og nye titler

På generalforsamlingen blev vedtægterne også opdateret, da der var et ønske om en forenkling af styringsdokumenterne. Derfor blev den tidligere rammeaftale fjernet, så de opdaterede vedtægter og den vedtagne strategi nu udgør de to styringsdokumenter for foreningen Spejderne.

Derudover blev det også vedtaget, at lederne af bestyrelsen fremover selv kan vælge, om de vil kalde sig for- kvinde/mand/person. De tidligere formænd for bestyrelsen, Kristine Clemmensen-Rotne og Tobias Simonsen, besluttede sig efterfølgende for, at de fremadrettet vil kalde sig forpersoner.

Du kan læse hele Spejdernes nye strategi her
Du kan læse beslutningsreferatet fra generalforsamlingen her

Tværkorpslige venskaber på Spejdernes Lejr Fotograf: Gustav Holm Hedegaard