Samværsregler i den danske spejderbevægelse

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

I den danske spejderbevægelse er det altafgørende for vores virke, at det er trygt og sikkert for børn og unge at gå til spejder og desuden være frivillig spejderleder. Vi har derfor et dybdegående og systematisk samarbejde med myndighederne og opdaterer løbende vores praksisser og politikker på området. Blandt andet indhenter vi børneattester på alle over 15 år, har samværsregler for børn og ledere i alle spejdergrupper og ser en åben dialog om temaet som et vigtigt middel til at forebygge krænkende adfærd.

I alle børne og ungdomsorganisationer er der desværre en risiko for, at krænkende adfærd kan forekomme. Derfor har den danske spejderbevægelse længe arbejdet proaktivt for at beskytte børn og unge som går til spejder og skabe et trygt fællesskab – blandt andet ved at have ansatte samværskonsulenter i medlemskorpsene og ved at have et tæt samarbejde med relevante myndigheder og følge myndighedernes vejledninger på området.
Derudover mener vi også, at spejdernes fællesskab styrkes ved at have en åben dialog om emnet, og vi har i den forbindelse udviklet en række ’best practices’ samt dialogkort til at åbne op for en ofte svær samtale i grupperne. Ved at være åbne om emnet og sikre en god dialog i grupperne minimerer vi chancen for at afvigende adfærd accepteres eller kan foregå i det skjulte.

I medlemskorpsenes samværspolitikker stilles der fx krav om, at ledere altid skal tage udgangspunkt i barnet, den unges eller den anden voksnes grænser, når man skal vurdere, hvor fysisk tæt på man kan være eller hvordan man skal tale til den anden. I den sammenhæng er personlige grænser, herunder blufærdighed og modenhed, helt afgørende at overveje og vurdere. Disse samværspolitikker fungerer som retningslinjer for interaktionen mellem vores ledere og børnene, og de gennemgås altid med nye ledere ligesom grupperne skal drøfte dem minimum én gang hvert år. Ved at have nedskrevne og klare regler ønsker vi at fremme et miljø, hvor respekt, sikkerhed og ansvarlighed er i centrum for enhver aktivitet.

Vi indhenter desuden automatisk børneattester på alle over 15 år, ligesom disse jævnligt bliver opdateret (hvert andet år). Dette hjælper os med at sikre, at de frivillige i vores medlemskorps, der interagerer med vores medlemmer, opfylder de påkrævede standarder for et trygt og sikkert miljø.

Hvad gør vi, hvis/når det sker?

Hvis der opstår begrundet mistanke om vold, krænkende adfærd eller et sexuelt overgreb vil det blive politianmeldt. Desuden har hvert medlemskorps deres eget kriseberedskab, der skal kontaktes og yder den nødvendige hjælp og støtte til at håndtere sagen på en ordentlig måde som følger myndighedernes vejledninger og sikrer, at offeret, forældrene og resten af spejdergruppen får den rigtige hjælp til at bearbejde oplevelsen.

Den danske spejderbevægelses engagement i at beskytte børn og unge stopper aldrig. Vi forpligter os til at opretholde de højeste standarder, styrke vores procedurer og fortsat søge efter måder, vi kan forbedre os på. Vores mål er at skabe sikre rammer, hvor alle medlemmer trygt kan deltage i spejderaktiviteter.

For yderligere informationer kan du kontakte nedenstående talspersoner:

Foreningen Spejderne
Kommunikationsansvarlig, Bue Bejer Heckmann
Tlf: 8188 4791, mail: bue.heckmann@spejderne.dk
Læs mere her: Samværspolitik

Det Danske Spejderkorps
Kommunikationschef, Peter Tranevig
Tlf. 2329 3362 Mail: pt@dds.dk
Læs mere her: Samvær og tryghed

KFUM-Spejderne i Danmark
Generalsekretær, Ole Buch Rahbek
Tlf: 2230 7833 Mail: ole.rahbek@kfumspejderne.dk
Læs mere her: Samværsregler

De grønne pigespejdere
Generalsekretær, Helle Hende Stærmose
Tlf: 42 22 49 93 mail: hst@pigespejder.dk
Læs mere her: Samværspolitik

Danske Baptisters Spejderkorps
Spejderchef, David Måge
Mail: maage@dbs.dk
Læs mere her: Samværsværdier

Dansk Spejderkorps Sydslesvig
Mail: formand@spejder.de 
Læs mere her: Spejderværdier