Dansk Ungdoms Fællesråd støtter unge spejderes stemmer på Folkemødet 2024

|

Kategorier

Folkemødet

Takket være en flot bevilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) kan Spejderne nu sende 60 unge spejdere, som ikke er demokratisk trænede i forvejen, til Folkemødet efter forudgående demokratisk træning og betale for deres kost og logi. Formålet er, at de unge skal opleve at opbygge selvtillid til at fremhæve det, de anser som vigtigt, samtidig med at de kan forsvare deres overbevisninger og føle sig sikre i deres evner. Vi håber, at disse unge deltagere vil fungere som inspirerende forbilleder for andre unge efterfølgende. På denne måde kan spejderbevægelsen bidrage til at skabe en ringe i vandet-effekt med unge demokratiske stemmer.

Vil du med?

Vi leder efter unge (mellem 16-30 år) til at repræsentere Spejderne på Folkemødet, som afholdes fra den 13.-15. juni 2024. Hvis du brænder for spejdernes værdier, så er det nu, du skal handle. Send en e-mail til Grith von Linstow-Knigge på grith.linstow@spejderne.dk – De 60 pladser fordeles efter først-til-mølle-pincippet.

Din profil:

Hvis du er en ung og engageret person med lyst til at være stemmen for Spejderne på Folkemødet, så tøv ikke med at tilmelde dig. Du behøver ikke være demokratisk trænet på forhånd, for vi tilbyder dig en workshop, der er skræddersyet til spejdere som dig. Formålet er at styrke dine evner inden for:

  • At stå fast ved dine idéer og holdninger
  • At bidrage til forandring for sager eller personer, du brænder for
  • At være en demokratisk ambassadør og inspirator for andre unge
  • At engagere dig i det demokratiske samfund og udvide dit netværk

Workshoppen finder sted 18. maj fra kl. 12-16 i Spejdercenter CPH, Wagnersvej 33, 2450 København SV. Efter workshoppen er du klar til at deltage i debatter, tale med politikere og meningsdannere, møde potentielle samarbejdspartnere og styrke dine netværkskompetencer på Folkemødet.

Praktisk info:

Takket være DUFs bevilling, dækkes omkostningerne til både transport, overnatning og forplejning.

Spændende tilbud (men ikke krav); Der er mange gode muligheder for at arrangere aktiviteter på Folkemødet i samarbejde med spejdere og andre unge. Et eksempel er enten at facilitere debatter sammen med andre deltagere eller oprette din profil på platformen ‘Fremtidens Stemmer’ (her), hvor andre kan booke dig til deres debat. Du står selv for det praktiske i den forbindelse.

Fælles mødested:

Spejderne har rekrutteret en ungeinspirator, som vil samle jer på Folkemødet torsdag eftermiddag. Tid og sted får I tilsendt pr. mail. Her vil I få uddelt et “talekort” som inspiration til jeres deltagelse i debatterne, samt en oversigt over relevante debatter, som vil fokusere på de udvalgte emner nedenfor. Der er også mulighed for, at I til workshoppen den 18. maj kan tale sammen og koordinere mødesteder og overnatningsplads, så I får en god og fællesskabende oplevelse.

Feedback/evaluering:

Efter Folkemødets afslutning vil vi gerne høre din feedback via et spørgeskema sendt på email. Det hjælper os med at evaluere din deltagelse og forbedre arrangementet til næste gang.

Dit udbytte:

Deltagelse som repræsentant for Spejderne åbner op for en unik oplevelse, hvor du kan lære, vokse og knytte bånd med andre engagerede spejdere og interessante personligheder. Det er en god mulighed for at blive en del af det demokratiske samfund og skabe nye forbindelser.

Har du spørgsmål? Så tøv ikke med at kontakte Spejdernes organisationsudvikler, Grith Linstow, på grith.linstow@spejderne.dk.

Emner som Spejderne gerne vil tale ind i på Folkemødet 2024

Unge og demokrati

Hvordan styrker vi unges stemmer og hvad vil det betyde, hvis flere unge fik en stemme?
Nøgleord: Unges stemmer, unges rettigheder, unge leder unge, ligestilling, køn og identitet

Natur

Vi værner om naturen, men vi bruger den også aktivt – bygger med rafter (og rydder op efter os selv igen!), kravler i træerne, bruger vores kroppe. Hvordan får vi flere unge ud at bruge naturen aktivt og til at værne om den?

Nøgleord: Naturdannelse, friluftsliv, adgang til naturen, spejderliv

Bæredygtighed

Spejdere arbejder for at minimere vores miljøbelastning og fremme biodiversiteten som spejdere. Debatter om hvordan man selv kan være med til at gøre en forskel? Hvordan kan spejderne bidrage til en mere bæredygtig verden?
Nøgleord: Naturdannelse, verdensmål, socialt ansvar, fællesskab

Fællesskab og trivsel

I patruljesystemet lærer børn af børn og danner et helt særligt fællesskab, hvor der er plads til mange forskellige børn. De opdager, ser og rummer hinanden, når de i fællesskab skal løse en opgave (fx mad på bål), et løb eller en opgave. Debatter om mistrivsel og ensomhed blandt unge, hvor vi kan give indspark til, hvordan fællesskab og foreningsliv kan være afgørende for at komme til at trives.
Nøgleord: Sundhed, mangfoldighed, inklusion, samarbejde, ansvarlighed