Hvad er Explorer Islands?

Explorer Islands er lokale laboratorier for unge, hvor unge med forskellige interesser og i nye fællesskaber kan bidrage med deres egne projekter og drømme for et fremtidigt samfund, som de kan se sig selv i.

Explorer Islands er et sted, hvor spejdere og andre unge udvikler og tester aktivitetskoncepter og metoder inden for Ungdomsøens temaer, og som kan overføres til Ungdomsøen, når den åbner i 2019, og dermed er med til at sikre, at Ungdomsøen bliver for alle unge.

Vil du skabe en Explorer Island?

Har du mod på at skabe en Explorer Island, eller ligger du inde med en god idé? Der afholdes løbende workshops, hvor du kan udvikle på din idé, møde andre unge og blive klogere på Explorer Islands og Ungdomsøen.

Læs mere her om, hvordan du kan skabe den næste Explorer Island.

For alle unge

Explorer Islands retter sig både mod spejdere og andre unge, og har til formål at tilføre unge kompetencer gennem deres engagement, først på Explorer Islands, og siden på Ungdomsøen.

Der er ingen fast, fysisk ramme, der knytter sig til en Explorer Island. Den kan finde sted mange fysiske steder: på Roskilde Festivalen, på Spejdernes Lejr, i en spejderhytte, på en efterskole, i en ungdomsklub, i det lokale foreningshus, i skoven, på vandet – eller måske blot være et udtryk for en ”mental ø”, der ikke er knyttet til noget bestemt fysisk sted.

Der er indtil videre afholdt to Explorer Islands. Den ene blev afholdt på Roskilde Festival 2017 og den anden på Spejdernes Lejr 2017. Læs mere om dem herunder: