Hvad er Explorer Islands?

Explorer Islands er lokale laboratorier for unge, hvor unge med forskellige interesser og i nye fællesskaber kan bidrage med deres egne projekter og drømme for et fremtidigt samfund, som de kan se sig selv i.

Explorer Islands er et sted, hvor spejdere og andre unge udvikler og tester aktivitetskoncepter og metoder inden for Ungdomsøens temaer, og som kan overføres til Ungdomsøen, når den åbner i 2019, og dermed er med til at sikre, at Ungdomsøen bliver for alle unge.

Den første Explorer Island finder sted på Roskilde Festival 2017.

For alle unge

Explorer Islands retter sig både mod spejdere og andre unge, og har til formål at tilføre unge kompetencer gennem deres engagement, først på Explorer Islands, og siden på Ungdomsøen.

Der er ingen fast, fysisk ramme, der knytter sig til en Explorer Island. Den kan finde sted mange fysiske steder: på Roskilde Festivalen, på Spejdernes Lejr, i en spejderhytte, på en efterskole, i en ungdomsklub, i det lokale foreningshus, i skoven, på vandet – eller måske blot være et udtryk for en ”mental ø”, der ikke er knyttet til noget bestemt fysisk sted.

Dogmer for Explorer Island

Explorer Islands er defineret af en række dogmer:

  • • Tæt på naturen
  • • Skabt af og for unge
  • • Indeholder noget nyt ift. traditionelt spejderarbejde (organisering, samarbejdsform, metode eller andet)
  • • Baserer sig på temaerne fra Ungdomsøen: kreativitet og fantasi; samfundsliv; bæredygtighed; friluftsliv og entrepenørskab
  • • Udvikler unges kompetencer, og gør dem bedre beredt til livet
  • • Tager afsæt i spejdermetoden
  • • Udvikles og realiseres altid i samarbejde med mindst én anden samarbejdspartner, som ikke er en spejderorganisation
  • • Består af mindst tre forskellige aktiviteter/projekter