Explorer Islands

Explorer Islands er et projekt hvor unge fra hele Danmark kan være med til udvikle Ungdomsøen og afprøve nye idéer til aktiviteter, metoder og koncepter. Det er her vi arbejder frem i mod åbningen af Ungdomsøen i år 2019, med potentiale for at leve videre ude på Ungdomsøen, når den åbner.

Har du en god idé til noget, du gerne vil teste? En drøm om, hvad Ungdomsøen skal være, eller en metode du gerne vil have udviklet eller afprøvet i praksis? Så er der flere muligheder for at få det realiseret med Explorer Islands.

Kontakt Kasper.rolle@spejderne.dkeller ring på 31534240 hvis du har en idé eller noget vi skal udvikle sammen.

FORMÅL med Explorer Islands

  • Forberede nye typer af aktivitetskoncepter og metoder, der kan overføres til Ungdomsøen, når den åbner i 2019, og som retter sig til alle unge, og ikke kun spejdere
  • Udbrede kendskabet til Ungdomsøen blandt unge
  • Skabe læring for de involverede, både individuelt og organisatorisk

MÅLSÆTNINGER

  • Det langsigtede mål med Explorer Islands er at udvikle nye former for aktivitetskoncepter og metoder med afsæt i spejdermetoden, og som det vil være attraktivt for flere børn og unge, som ikke er spejdere, at deltage i.
  • Gennemførelse af 10 aktivitetslaboratorier, hvor mere end 5.000 unge deltager direkte, heraf mindst 2.000 ikke-spejdere.
  • Udvikling af 20 nye aktivitetskoncepter eller nye metoder, som kan tages i brug på Ungdomsøen, når den åbner i 2019.
  • Indgåelse af mindst 3 nationale partnerskaber/samarbejdsaftaler og mindst 20 lokale.