Hvert år samler foreningen Spejderne medlemmer, der arbejder med ledelsen af spejdergrupper fra alle vores fem medlemskorps. Vores formål er at inspirere og give den enkelte deltager redskaber til at udvikle spejdergruppen. Vi sætter fokus på et udvalgt område, som berører os alle, og i løbet af et par dage vil man få inspirationsoplæg og mulighed for sparring med ledere fra grupper, der ligner jeres egen og står/har stået med de samme udfordringer. I år afholdes Gruppeledelsestræffet den 15. og 16. juni i Horsens.

Årets tema er: Frivillighed

Lysten til at påtage sig hovedansvaret for en opgave er under forandring – og det bliver stadigt sværere at få nogen til at tage “hatten på”. Det giver mange spejdergrupper nye vilkår for at drive og lede vores frivillige foreninger. Det betyder blandt andet, at det måske kan være svært at finde den næste gruppeleder, tropleder eller bestyrelsesformand.
Men har vi egentlig godt nok styr på, hvordan vi strikker vores behov og tilbud sammen, sådan at det er attraktivt og motiverende nok til at bidrage til?

På Gruppeledelsestræffet 2024 dykker vi ned i tidens tendenser i forhold til frivillighed og kommer med bud på, hvordan vi kan gentænke vores traditionelle roller, så vi får løst alle spejdergruppens opgaver. Og særligt dykker vi ned i, hvordan I som gruppeledelse og bestyrelse kan sætte retning for det arbejde og understøtte gruppens frivillige på bedste vis. Derudover vil vi arbejde med, hvordan vi kan gøre det nemmere at træde ind i kredsen af frivillige som en, der ikke er vokset op i en spejdergruppe og dermed ikke har lært at binde diamantknobet som 7-årig eller tale om minier og bævere som noget, alle forstår.

Følgende tematikker vil blive vendt:

Programmet indeholder bl.a. inspirationsoplæg fra Ellen-Margrethe Dahl-Gren, forfatter til håndbogen ’Den Nye Frivillighed’, samt fra Signe Cecilie Nørgaard Jochumsen og Bibi Henriksen Saugman, der er blandt de første Co-CEOs, hvor de deles helt og fuldt om ledelsesansvaret i Kunsthal Spritten – en gammel spritfabrik i Aalborg, som skal omdannes til et kunstmuseum.

Derudover vil weekenden byde på flere moduler, som giver mulighed for sparring med ligesindede og konkrete tips. Eksempelvis til brugen af medlemsdata til at styrke gruppens indsatser for frivillige, hvordan man bedst organiserer sin gruppeledelse, den gode onboarding og inkludering af forældrene i gruppens indsatsområder.

Det foreløbige program ser sådan ud:

Praktiske informationer om Gruppeledelsestræffet 2024:

  • Sted: Fængslet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens
  • Pris: 995 kroner
  • Maksimalt deltagerantal: 150
  • Tidspunkt: 15. juni kl. 10:00 til 16. juni kl. 15:00
  • Tilmelding: Du kan tilmelde dig her
  • Tilmeldingsfrist: 26. maj (dagen inklusiv)

NB: I nogle kommuner kan deltagere få udgiften dækket, hvis dokumentation for deltagelsen sendes til kommunen og i sådanne tilfælde hjælper vi naturligvis gerne med at fremskaffe dokumentationen.