Explorer Island 01 – Fælles-skabt

’Fælles-skabt’ samlede frivillige fra forskellige ungdomsorganisationer, som sammen udviklede og afprøvede aktiviteter på Roskilde Festival 2017.

På den første Explorer Island blev der arbejdet direkte med en af kerneværdierne for Ungdomsøen, nemlig ’fællesskab’. 20 unge fra 10 forskellige foreninger og fællesskaber var med til at skabe aktiviteter under Roskilde Festivals Equality-program.

Aktiviteterne på Roskilde Festival

De unge skabte tre forskellige aktivitetstyper, der alle udsprang af forskellige former for fællesskab.

Der var speed-dating, hvor spørgsmålene var bygget op som en menu, der tog venner igennem både lette og svære emner, i et format der sikrede den gode stemning, til trods for de til tider tunge emner. Der blev snakket om koncerterne på festivalen, om sexisme, racisme og generel ulighed, men også om, hvilken Disney film der er den bedste.

Der blev skrevet breve til fremmede, hvor festival gæsterne skrev åbne breve og hvor man senere kunne læse hvad andre har på hjerte, og blive en del af et anonymt fællesskab. Der blev delt tanker om generation ”se mig”, om dét at have et fællesskab på en mudderfyldt mark, og om konsekvenserne af at have curlingforældre.

Den sidste aktivitet var en lyttesalon, hvor man kunne få plejet sine tømmermænd, i mens man lyttede til humoristiske, tankevækkende og kreative historier, skrevet af ungdommen, om ungdommen.

Involvering af unge fra forskellige ungdomsfællesskaber

Fælles-skabt startede med en workshop i begyndelsen af marts, hvor unge fra en bred vifte af foreningsliv og fællesskaber deltog. Det var både rollespillere, højskoleelever, politisk engagerede og demokratifremmende unge, der var involveret sammen med Spejderne i projektet.

De har afsluttet projektet, og der arbejdes nu videre med, at få udgivet dele af indholdet, så det kan bruges i andre sammenhænge, og kan overføres til Ungdomsøen når den åbner i 2019.