Explorer Island 02 – Verdensmålspladsen

På Spejdernes Lejr 2017 satte Ungdomsøen spor med en Explorer Island om FN’s verdensmål.

Sammen med Verdens Bedste Nyheder, Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Ungdoms Fællesråd og Nødhjælpens Ungdom skabte Spejderne en aktivitetsplads med fokus på FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Aktiviteterne handlede om at give deltagerne kendskab til målene, uden at det skulle være en løftet pegefinger. Der blev udviklet konkrete aktiviteter, som gjorde verdensmålene nærværende for de unge, og hvor man blev klogere igennem leg.

Verdensmålspladsen var ramme for så forskellige aktiviteter som Virtual Reality, madlavning med insekter, dialog om hvad ulighed betyder, og debat om hvordan uddannelse ser ud, og om hvorvidt spejder er en uddannelse.

Nu arbejder Spejderne videre med at bruge aktiviteterne til spejdergrupperne og udbrede verdensmålene i spejderarbejdet, og Ungdomsøen arbejder videre med at bruge verdensmålene som en grobund for samarbejder på tværs af organisationer.

Lidt om FN's verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som frem mod 2030 skal sikre en mere bæredygtig udvikling for både menneskerne og planeten, vi bor på. Verdensmålene gælder for alle lande og handler bl.a. om at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed for alle, anstændige arbejdsforhold og at fremme fred og sikkerhed i verden. De 17 mål – samt et 'ekstra' 18. mål om at inddrage unge – dannede udgangspunkt for aktiviteterne på Verdensmålspladsen.