FAQ: Explorer Islands

Hvad er en Explorer Island?

En Explorer Island er et laboratorie for unge mellem 15 og 25 år, der vil udvikle, udforske og udføre aktiviteter for og med andre unge. Explorer Islands bevæger sig inden for temaerne bæredygtighed, friluftsliv, samfundsliv, entreprenørskab, kreativitet og fantasi. Derudover foregår de i partnerskab mellem flere enkeltpersoner eller organisationer. Det kan fx ikke være et partnerskab mellem to fodboldklubber alene.

Hvad er koblingen til Ungdomsøen?

De 10 Explorer Islands, der skal afholdes frem til sommeren 2019, skal føre til aktivitetsforslag og metoder, der kan bruges på Ungdomsøen. En Explorer Island skal bygge på de samme dogmer som på Ungdomsøen.

Hvem er målgruppen?

15- 25-årige unge uanset om de er spejdere eller ej. Organiserede i en forening eller enkeltpersoner er alle velkomne.

Kan jeg selv afholde en Explorer Island?

Ja, har du og nogle andre en god idé, kan I ansøge om at afholde en Explorer Island. I kan endda søge op til 75.000 kr. til at afholde den, ligesom I kan få hjælp og støtte undervejs.

Hvordan ansøger jeg?

Der kommer snart et ansøgningsskema på denne side. Der bliver fire ansøgningsfrister:

 • 15. februar 2018 (workshop 13.-14. januar 2018)
 • 10. maj 2018 (workshop 14.-15. april 2018)
 • 10. oktober 2018 (workshop 8.-9. september 2018)

Inden hver ansøgningsfrist afholdes der en workshop, hvor den seneste Explorer Islands evalueres, og hvor I får mulighed for at udvikle jeres egen idé.

Hvem støtter Explorer Islands?

TrygFonden og Nordea-fonden samarbejder med Spejderne om at udvikle aktiviteter og indhold til Ungdomsøen. Det er med støtte fra begge fonde, at det er muligt at eksperimentere, udvikle og skabe, på de unges præmisser.

Hvilke krav er der til en Explorer Island?

 • For og med unge mellem 15 og 25 år
 • Udvikler de unges kompetencer
 • Partnerskab mellem flere foreninger/organisationer
 • Inden for temaerne: bæredygtighed, friluftsliv, samfundsliv, entreprenørskab, kreativitet og fantasi
 • Baseret på spejdermetoden og inddrage friluftsliv
 • Være nytænkende
 • Mindst 3 aktiviteter inden for en Explorer Island

Hvad betyder det, at en Explorer Island baserer sig på ‘Spejdermetoden’?

Spejderbevægelsen har mere end 100 års erfaring med at udvikle børn og unge ved brug af spejdermetoden. Spejdermetoden har gennem generationer vist evnen til at tilføre børn og unge unikke kompetencer, som gør dem bedre beredt til at klare deres liv, både personligt og socialt.

Spejdermetoden handler kort fortalt om:

 • Unge leder unge
 • Learning by doing
 • Patruljesystemet
 • Det fremadskridende program

Spejdermetoden er altså en metode, hvor unge tager ansvar for at lede andre unge, og gør det med en pædagogisk tilgang, hvor man prøver sig frem, og hvor dét at eksperimentere og fejle er en vigtig del af læringsprocessen.

Arbejdet foregår i mindre grupper (patruljer), hvor man er nødt til at arbejde sammen og finde fælles løsninger og afklare det interne demokrati i gruppen.

Endelig er det vigtigt, at der er progression i arbejdet, så udfordringerne tilpasses deltagernes niveau, og gradvis øges i takt med at kompetencerne udvikles.

Herunder kan du se, hvordan Spejdermetoden kommer til anvendelse på Ungdomsøen: