Aktiviteter og venner fastholder spejderne

Af Leene Gramstrup

Udfordrende og sjove aktiviteter giver spejderne succesoplevelser og et stærkt fællesskab.

Unge synes det er fedt med de lidt vildere aktiviteter. Aktiviteter, hvor de bliver udfordret fordi de aktiviteter giver dem en oplevelse af fællesskab og succes, når de sammen klarer de opgaver som de får stillet.

Hvorfor fortsætter som spejder?

” Når der går gode historier om de fede aktiviteter, man kan komme til at opleve til spejder, og ikke kan opleve andre steder, så fortsætter man som spejder ”  (Spejder, DDS).

Det er vigtigt for unge, at de bliver ved med at lære og udvikle sig både spejderteknisk og personligt til spejder. Flere og større aktiviteter sammen med vennerne i det daglige samt større begivenheder som udlandsrejser, sommerlejre og større spejderløb som fx adventurespejd, fastholder spejderne.

Sommerlejre og udlandsture giver ekstraordinære oplevelser samtidig med at der er masser af fritid med vennerne. Spejderløb er en intens oplevelse, hvor spejderne bevæger sig langt og i patruljer skal løse mange forskelligartede opgaver.

Venner, venner og venner

At have gode spejdervenner i gruppen er naturligvis vigtigt for de unge, men i takt med at spejderne bliver ældre, fortæller unge at ungdomskurserne er noget særligt fordi de her udvider deres spejdernetværk og får en masse nye jævnaldrende spejdervenner. Mange spejdere holder fast i deres venner efter kurserne. Netværket skaber en følelse af at være en del af noget større og giver også de unge flere muligheder for at få spejderoplevelser. Mange tager fx på løb og ture med deres nye spejdervenner, hvilket er med til at fastholde dem til spejder.

Tips

• Planlæg større og flere aktiviteter ind i det daglige spejderi
• Naturens uforudsigelighed er en oplagt ramme for udfordrende aktiviteter
• Skab traditioner for store oplevelser. Oplevelser/ture som der går historier om i gruppen.
• Send altid gruppens unge på ungdomskurserne.