Høje synlige ambitioner med masser af friluftsliv, fokus på fællesskab og sjove udfordrende/udviklende aktiviteter, gør en gruppe attraktiv. De tydelige ambitioner betyder også, at lederne ved, hvorfor børn skal komme til dem og være spejdere. Det er vigtigt i forhold til fastholdelse, da det her betydningsfuldt at kunne fortælle forældrene, hvad det giver deres børn at være spejdere.

Ambitioner og traditioner

Attraktive grupper sætter barren højt og frilufts- og udeliv er et bærende element for gruppens liv og aktiviteter. Traditionerne giver en ramme, som gør det lettere at være leder, fordi der er en gentagelse af spændende aktiviteter og arrangementer. Det betyder, at lederne kan fokusere ekstra på indholdet. Gentagelse betyder også, at de store spejdere og dem som er på vej til at blive store spejdere fortsætter i længere tid fordi de ved, at der lurer store oplevelser lige om hjørnet.

Attraktive aktiviteter

Attraktive aktiviteter kan være meget forskellige, men der er nogle fællestræk. Attraktive aktiviteter er kendetegnet ved at være aktiviteter som styrker fællesskabet og hvor spejderne oplever hinanden i forskellige situationer og hjælper/støtter hinanden. Friluftsliv er også et af de helt særlige kendetegn. Spejderliv er friluftsliv. Brug uderummet og naturen. Uderummet skaber en anden stemning, giver mere plads til at bevæge sig og akustikken er bare bedre. Sidst men ikke mindst så er overnatninger meget populært når det gælder børn og unge i 11-22 års-alderen.

Sommerlejre, udenlandsture, weekendture, centerlejre og kurser

Når det gælder tropspejderne, så fortæller de unge, at de bedste oplevelser er sommerlejre, udenlandsture, weekendture, centerlejre og korpsenes kurser for unge. Den type aktiviteter skaber et særligt sammenhold, fordi spejderne er sammen længere tid og ser hinanden i forskellige situationer. På fx centerlejre og kurser møder spejderne andre jævnaldrende og det øger deres begejstring for spejderlivet (og styrker deres spejderidentitet).

Tips

  • Få en god dialog om jeres ambitioner og hæng dem op så de er tydelige for både spejdere og forældre.
  • Undersøg hvilke traditioner, der styrker kvalitet og fællesskab i jeres gruppe. Eller skal I skabe nogle nye?
  • Skab en tradition om at sende jeres unge på korpsets ungdomskurser.
  • Bliv inspireret af Spejdernes facebook og få information om aktiviteter, som er rettet mod aldersgruppen 15-25.

Henvisning til mere viden

Er du nysgerrig på at vide mere om emnet Aktiviteter eller følge den nyeste viden om gruppeudvikling, så klik ind på spejderne.dk/gruppeudvikling