Fortæl forældrene, hvad I vil med deres børn. Det påvirker forældrenes engagement, gør at de synes, at det er vigtigt, at deres børn er spejdere og de får lyst til at fortælle andre om spejderlivet.

Hvad vil I?

Det er for mange spejderledere svært at formidle, hvad spejderarbejdet går ud på, fordi det ligger helt inde på rygraden og bare er noget man gør. Derfor kan det være en hjælp at kigge på fx Spejdernes mission.

”Spejder gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer”.

Hos en pigespejdergruppe har de gjort korpsets mission mere konkret ved at formulere ambitioner og mål ud fra missionen. De ambitioner og mål tog lederne så udgangspunkt i, da de lagde deres halvårsplan. Fx var en af deres ambitioner: Vi udfordrer spejderne. Og et mål var: Vi tager to Udfordringsmærker. Udfordringsmærker er mærker, der har særlig fokus på udfordringer og samarbejde. Ambitionerne og målene hængte de synligt i hytten.

Forældrene skal se og opleve spejder

En effektiv måde at formidle spejder på er ved, at forældrene får lov til at opleve spejder både gennem deres børns begejstring, men også ved selv at prøve nogle aktiviteter. Aktiviteter, hvor de oplever fællesskab og hvor fedt det er fx at lykkedes med at tænde et bål uden tændbriketter. Derudover er det en god ide løbende at dele billeder af aktiviteter på facebook, så forældrene ser børnenes glæde og oplevelser.

Forældrenes indflydelse

Frem til at børn er 11-12 år har forældrene stor indflydelse på børnenes valg af fritidsaktiviteter og generelt er forældre meget positive overfor spejdernes budskab og værdier. Det skal vi bruge som spejdere. Derfor er det vigtigt, at I som gruppe hjælper hinanden med at sætte ord på det, som I gerne vil give spejderne med i livets rygsæk.

Når forældrene forstår spejder og hvad det giver deres børn, får de deres barn/børn til at fortsætte til spejder, selvom der måske var en enkel kedelig onsdag.

Grupper i vækst

Grupper som år for år bliver flere spejdere, har en særlig opmærksomhed på forældrene. De har fokus på, at forældrene ser og oplever spejder, at de løbende kommunikerer formålet med spejderarbejdet og ikke kun indholdet. Fx fortæller de ikke kun, hvad spejderne skal have med på sommerlejr, men fortæller også, at de fx glæder sig til at kunne dyrke friluftslivet og fællesskabet og at lejren er bygget op med aktiviteter, som udfordrer spejderne på kreativitet, fysik og samarbejde. Eller fx fortæller, at det bliver fantastisk at have masser af tid i naturen, hvor de kan dyrke både det vilde og stille friluftsliv. Fordi for os er naturen nemlig et vidunderligt sted til både at agere og reflektere.

Tips

  • Få talt om, hvad I gerne vil med jeres spejdere og hæng det op i hytten.
  • Aftal, at der er en leder, som er særlig opmærksom på at tale med forældrene, når de afleverer og henter børn eller skab en tradition om, at den første gang i måneden, er der kaffe på kanden til forældrene og en leder til stede.
  • Hav et arrangement om året, hvor det vigtigste er, at forældrene har en god oplevelse.

Henvisning til mere viden

Er du nysgerrig på at vide mere om emnet forældreinvolvering eller følge den nyeste viden om gruppeudvikling, så klik ind på spejderne.dk/gruppeudvikling