Godt forældresamarbejde løfter gruppens kvalitet. Når forældre er en naturlig del af gruppens liv, bidrager forældrene med deres kompetencer og/eller løfter mindre praktiske opgaver. Begge slags hjælp giver lederne mere tid til at fokusere på spejderaktiviteterne.

Prioritér forældresamarbejde

En analyse fra 2017 viser, at grupper som er i vækst prioriterer deres forældresamarbejde højere end grupper med et stabilt og faldende medlemstal. Det er også de stigende grupper, som vurderer deres forældresamarbejde som bedst.

Kørsel og kage en selvfølgelighed

I de stigende grupper er forældrenes hjælp til at køre og bage en kage helt selvfølgeligt. Når de snakker om forældresamarbejde, så handler det om alt det, der ligger ud over kørsel og kage.

Kompetencer, bring forældrene i spil

Analysen viser, at lige mange af de faldende og stigende grupper får hjælp af forældre til møder, men at det er forskelligt, hvilken slags hjælp forældrene giver. I de faldende grupper træder forældrene til, når der er brug for ekstra hænder. Hos de stigende grupper kommer forældrene derimod til møder, hvor de kan byde ind med særlige kvalifikationer og kompetencer. Fx at en sygeplejerske hjælper med førstehjælp eller en cykelsmed lærer spejderne at lappe cykler.

Konkrete opgaver

Forældre foretrækker at melde sig til opgaver, hvor det er klart, hvad der skal gøres og hvornår. Derfor gør det tydeligt, hvilke opgaver I gerne vil have hjælp til fra forældrene, for så er det nemmere at få hjælp. Det er uanset om det er hjælp til at få hækken klippet, skuret malet, bestyrelsesarbejde eller hjælp til aktiviteter med særlige temaer.

Bonus

At forældrene er en naturlig del af gruppens liv giver ud over flere ressourcer, en yderligere bonus. Nemlig den, at forældrene automatisk vil bidrage med nye ideer og vinkler på spejderarbejde. Noget som skaber dynamik og gør gruppens fællesskab mere åbent og lettere at blive en del af for flere voksne frivillige.

Tips

  • Prioriter samarbejdet med forældrene. Lav fx et arrangement med forældre som primær målgruppe.
  • Konkretiser og afgræns de opgaver, som I gerne vil have hjælp til.
  • Lav opgavebeskrivelser, der klart fortæller hvad man skal, så det er nemt at gå i gang.
  • Spørg efter hjælp og gør det systematisk. Spørg personligt og ikke bredt. Hvis bredt, så brug fx et skema over opgaver forældrene kan løse.
  • Tal med forældrene så I ved, hvad de kan og brug deres kompetencer.
  • Husk at sige tak for hjælpen

Henvisning til mere viden

Er du nysgerrig på at vide mere om emnet forældresamarbejde eller mangfoldig ledelse eller følge den nyeste viden om gruppeudvikling, så klik ind på spejderne.dk/gruppeudvikling