Forskellighed er en styrke

af: Leene Gramstrup

Spejder er fedt og det skal sprudle af liv og dynamik samt af aktiviteter fyldt med friluftsliv og fællesskab. En kombination som en mangfoldig ledelse netop bidrager med så derfor er forskellighed en styrke.

Mangfoldig ledelse kan altså noget særligt, men hvorfor og hvad er mangfoldig ledelse?

Mangfoldig ledelse er her, at spejdergrupperne har en relativ lige fordeling mellem 4 typer af ledere. De fire typer er:

  • Ledere der har været spejdere i gruppen
  • Ledere der har været spejdere i en anden gruppe
  • Nye ledere, der ikke tidligere har været spejdere
  • Forældre der er blevet ledere, fordi de har børn i gruppen

Hvorfor kan mangfoldig ledelse noget særligt?

Vi ved at grupper, der har en mangfoldig ledergruppe vækster, fordi spejderarbejdet får flere forskelligartede input og vinkler, idet lederne bringer forskellige erfaringer med ind i gruppen.

  • Ledere der har været spejdere i gruppen eller i andre grupper er stærke på spejderfærdigheder, traditioner og værdierne i spejderbevægelsen herunder spejdermetoden, som sikrer kvalitet i aktiviteterne.
  • Nye frivillige og ledere bringer friske øjne på spejderiet fordi alt for dem er nyt og stiller spørgsmål til fx traditioner og aktiviteter. Spørgsmål for at forstå og som skaber refleksion, liv og dynamik og kan give aktiviteter og traditioner nyt liv.
  • Forældre stiller også nysgerrige og undrende spørgsmål samt har fingeren på pulsen med, hvad der er vigtigt i forhold til fx kommunikationen med spejdernes forældre.

Derudover giver mangfoldighed blandt lederne i gruppen et større netværk og en stærkere lokalt forankring. Endnu en bonus er, at ledergruppen som ’blandede bolsjer’ gør det lettere for nye frivillige at se sig selv i fællesskabet.

Altså skaber det liv og dynamik i gruppen både i forhold til fx traditioner, fællesskab, aktiviteter og i forhold til synlighed og ikke mindst gør det lettere for nye frivillige at blive en del af det unikke spejderfællesskab.

Tip

• Hvordan er fordelingen af lederne i din gruppe?
• Lav en strategi for rekruttering af frivillige og ledere og tænkt mangfoldighed ind i strategien.
• Er der forskel på at være frivillig og leder?
• Tag en snak i ledergruppen om, hvordan I er forskellige og hvad denne forskellighed bidrager med?
• Hvad skal der til for, at det er attraktivt som forældre at blive leder i gruppen?