Familiespejderenheder spirer frem i spejdergrupperne på samme måde, som de første forårsblomster. Det er ikke alle steder de får lige godt fat. Men der er grund til at være vedholdende. Fordi:

Spejdergruppen kommer i direkte kontakt med forældre til kommende spejdere og kan dermed etablere en markant stærkere relation til forældrene fra starten af. Dermed bliver det lettere at spørge om hjælp til at støtte gruppen efterfølgende, hvad end det er i bestyrelsen eller i det ugentlige spejderarbejde.

Af Thomas Olsen

Interessen er stor

En undersøgelse fra YouGov i 2013, som KFUM-spejderne fik lavet viser, at halvdelen af de adspurgte børnefamilier var interesseret i at benytte sig af friluftsaktiviteter i naturen, som er arrangeret af en forening. Ud over interessen for at benytte friluftsaktiviteter i naturen, så var der også interesse i at deltage i planlægningen. Vi kan ikke sige noget om i hvilket omfang de adspurgte de var interesseret i at deltage i planlægningen.

Denne påstand, om at forældre har interesse i at deltage har flere grupper formentligt oplevelser af med modsat fortegn. Det er sikkert også reelt nok og bunder i faktiske oplevelser. Hvordan kan det så være, at YouGov peger på, at interessen er der, når nu spejdergrupper har den modsatte oplevelse?

Svaret findes måske, hvis vi kigger nærmere på hvordan forældrene er blevet involveret i planlægning og på hvilke præmisser. Når nye frivillige / forældre inviteres indenfor i gruppen, så bør vi være nysgerrige på hvordan de ønsker at bidrage. I visse tilfælde skal familiespejder lederne måske prøve at planlægge på en ny måde eller et andet tidspunkt.

Selvom det ikke lykkedes at involvere forældre i planlægningen eller afviklingen af familiespejdermøderne, så skabes der alligevel en solid relation til de deltagende forældre. Der er markant bedre tid på møderne til at smalltalke og dermed komme tættere på forældrene. Dette udvidet kendskab kan benyttes når spejderne begynder i de øvrige enheder og forældrenes tilstedeværelse bliver mere perifer. Disse forældre bliver lettere at trække på, da gruppen har et bedre kendskab til dem og kan dermed bedre aktivere dem, når gruppen har brug for en ekstra hånd.

 

Tips

  • Sæt familiespejder på dagsordene på næste bestyrelses møde i gruppen. Drøft om gruppen inden for de seneste år har sagt farvel til en leder, der skulle stifte familier og som måske netop har interesse i at komme tilbage og etablere en familiespejderenhed.
  • Hvis gruppen allerede har en familiespejderenhed, så overvej om I lærer forældrene godt nok at kende. Er der måske allerede nogle af forældrene, der skal spørges til en opgave i bestyrelsen eller lignende.

 

Er du nysgerrig på at vide mere om rekruttering til gruppen eller følge den nyeste viden om gruppeudvikling, så klik ind på spejderne.dk/gruppeudvikling