Slip kontrollen og tag spejderne seriøst

Af Hilde Breum

Som leder behøver du ikke vide alt, faktisk er det en stor styrke, at turde være nysgerrig og undersøgende sammen med spejderne. Spejderne har ikke brug for eksperter, men for nærværende og modige voksne, der tør stille spørgsmål og slippe kontrollen.

Vær nysgerrig

En nysgerrig voksen er en der interesserer sig for spejderne, giver sig tid til at snakke med dem og lærer dem at kende, men også tør stille spørgsmål til hvad der er vigtigt i deres liv.  Voksne skal spørge ind til ”Hvad er det, der optager dig?”. På denne måde kan man hjælpe spejderne med at forstå sig selv.

Sæt dig selv i spil

Det er vigtigt, at lederne tager sig selv med til spejder og tør vise hvem de er. Sådan lyder det, når en 13 årig tropsspejder sætter ord på det:

Det er vigtigt for mig, at lederne deler hvad der sker i deres liv. Det kan jeg godt lide, for så har jeg også lyst til at dele mit liv med dem. Lederne skal være ens venner, som man kan komme til og som man ved bekymrer sig for en. Fx ved at spørge ind til om man er ok, hvis man ser lidt trist ud.” (Eva, 13 år tropsspejder, Kong Svend trop)

Børn og unge har brug for voksne de kan spejle sig i, som ikke er deres forældre.

”Det betyder noget at have voksne, der ikke er i ens familie, som man kan gå til og snakke med om ens problemer.” (Eva, 13 år tropsspejder, Kong Svend trop)

Spørg spejderne hvad de vil og skab godt spejderarbejde

Hvis du som spejderleder vil lave relevant spejderarbejde, er du nødt til at snakke med spejderne, både om hvordan de har det og hvad der er på spil i deres liv, men også om hvilke aktiviteter de kan lide og ikke kan lide. Alt for mange voksne tror de kan gætte sig til, hvad børn vil have og det kan vi ikke. Når spejderne bliver inddraget i valg af aktiviteter skaber det ud over relevant spejderarbejde for de spejdere du leder lige her og nu, mere motiverede og engagerede spejdere.

Slip kontrollen

For at spejderne kan få reel indflydelse er det vigtigt, at lederne tør slippe kontrollen. At slippe kontrollen handler om, at give spejderne reel indflydelse, det kan fx være når spejderne kommer på nye ideer, prøv at gå med på deres ideer og se hvor det fører hen. Det kan også handle om, at gå væk fra det program man har planlagt, fordi det viser sig, at spejdernes interesse er et andet sted.

I Kong Volmer Søtrop er spejderne med til at lave gruppens udviklingsplan. På denne måde har de direkte indflydelse på, hvilken retning spejderarbejdet skal tage.

Tips

- Vær nysgerrig og interesser dig for spejderne
- Sæt dig selv i spil
- Spørg spejderne hvad de kan lide at lave
- Slip kontrollen

”Det er vigtigt for mig, at lederne deler hvad der sker i deres liv. Det kan jeg godt lide, for så har jeg også lyst til at dele mit liv med dem. Lederne skal være ens venner, som man kan komme til og som man ved bekymrer sig for en. Fx ved at spørge ind til om man er ok, hvis man ser lidt trist ud.
Eva, 13 år tropsspejder, Kong Svend trop

”Det betyder noget at have voksne, der ikke er i ens familie, som man kan gå til og snakke med om ens problemer.
Eva, 13 år tropsspejder, Kong Svend trop