Spejder som frirum

Af Leene Gramstrup

Når spejder er de unges frirum, hvor de har det sjovt sammen med vennerne og oplever ting de ikke kan andre steder, så slipper de ikke spejderiet. Til spejder skal der være spændende aktiviteter og tid til at slappe af med spejdervennerne. Det er en hårfin balance. Den her artikel sætter fokus på det sociale og spejder som frirum.

Frirummet er betydningsfuldt

De unge fortæller, at spejder er et frirum fordi der er plads til leg og sjov. De siger, at spejder er noget særligt, fordi man får lov til at være aktiv, udendørs og ikke mindst være sig selv. De unge har også brug for at spejder er et afbræk fra skolen, lektier og fra følelsen af at skulle præstere.

Der er i dag en pigekultur, hvor det perfekte er blevet normalt og mange piger har meget høje forventninger til sig selv om at præstere på alle områder og er bange for at fejle. De skal se godt ud, klare sig godt i skolen, have et fritidsjob, pleje deres sociale netværk både fysisk og virtuelt, dyrke sport og spise sundt. Her kan spejder være et modstykke; et sted hvor man kan være sig selv.

”Åh det er så skønt at være i hytten. Det er ligesom mit andet hjem. Her kan jeg slappe af og bare være mig” (3g’er, pigespejder).

Det frirum som spejderfællesskabet tilbyder er noget særligt og det frirum og fællesskab skal vi tage vare på.

Skab rum for det sociale.

Til spejder er vi alle sammen med og får fælles oplevelser med vores patrulje og gruppe. Der opstår venskaber og nogle er tættere end andre. Og det er okay, at alle ikke er bedste venner med alle. Venskaber og fællesskab opstår også i ’pausen/fritiden’ til spejder, hvor spejderne selv styrer deres tid, slapper af og vælger hinanden til.

Nogle gange er det svært at sammensætte patruljerne så alle spejdere altid trives godt. Derfor er det vigtigt at spejderne møder og laver aktiviteter med hinanden fx på tværs af patruljerne, alder og køn. Når det er sagt er vigtigt at være opmærksom på at spejderne har brug for at være sammen med jævnaldrende.

Tips

  • Giv plads til det spontane på møder og ture. Fjol med spejderne og lyt til spejderne.
  • Sørg for at der er pauser i programmet til at spejderne kan vælge hinanden til og bygge venskaber.
  • Varier hvordan spejderne er opdelt. Fx i patruljer, små grupper, trop, efter alder og køn.
  • Skil ikke gode venner ad.