Har du en god idé til gruppeudvikling på tværs af flere korps? Så er det nu, I sammen kan søge midler til at afprøve en event eller et forløb. Det er nemt at søge, og SPEJDERNE hjælper med at dele jeres historie.

Formål

SPEJDERNE ønsker at støtte og udvikle det tværkorpslige spejderarbejde lokalt. Derfor kan spejdere der laver spejderarbejde, der involverer mindst to forskellige korps, nu søge en ny pulje til gruppeudvikling.

Betingelser

For at søge puljen skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Emnet skal omhandle gruppeudvikling
  • Mindst to korps i SPEJDERNE skal være repræsenteret i planlægning og udførelse
  • I kan søge til events eller forløb (ikke alm. drift), der understøtter et tværkorpsligt samarbejde
  • Aktiviteterne skal understøtte SPEJDERNES mission: At gøre børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer
  • I kan som udgangspunkt søge om beløb op til 5.000 kr. Ved større beløb behandles ansøgning af styregruppen for Gruppeudvikling, og der kan forventes en længere svartid.”

Forpligtigelser

Når I søger puljen, forpligtiger I jer til at dokumentere og vidensdele fra jeres aktivitet:

  • Dele mindst 10 billeder fra jeres event/forløb
  • Dele jeres historie, så andre kan inspireres. Det kan ske via en video eller billede og en tekst, som SPEJDERNE deler via sine sociale medier. Grupper og korps må også meget gerne dele via egne medier.
  • Regnskab for anvendelse af puljemidler

Ansøgning

Udfylde nedenstående formular:

Tværkorpslig pulje

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

SPEJDERNE kvitterer for ansøgning og orienterer om, hvornår ansøger kan forvente svar. Forvent max en måneds svartid. For at få udbetalt pengene skal I efter aktivitetens udførsel levere regnskab, billeder og en god historie.