Workshop kickstartede Explorer Islands

Af: Kasper Rolle, projektleder på Explorer Islands

Det første dybe spadestik til aktiviteterne på Ungdomsøen blev taget i weekenden 10. – 12. marts, hvor 21 unge gik i gang med at udvikle koncepter og aktiviteter over emnet ’Fællesskab’.

Programmet var planlagt sådan, at vi nåede både at udforske Middelgrundsfortet, definere kerne-elementerne for et godt fællesskab og idégenere konkrete aktiviteter, som vi afvikler til sommer på Roskilde Festival.

Unge = energi

Noget af det, der virkelig kendetegnede weekenden, var det gode humør, og en energi, der virkelig emmede af engagement.

”Jeg blev virkelig bekræftet i den energi og de muligheder, der er i, med og for unge mennesker. De ser ikke begrænsninger, de ser kun muligheder, og de spiller hinanden sindssygt gode”, sagde Bonnie Hvillum efter at have faciliteret de første store dele af designprocessen.

Bonnie er en af de frivillige, der har været med til at tilrettelægge programmet for weekenden. Til daglig arbejder hun som proces- og designkonsulent i sin egen virksomhed Social Design Lab, og i denne weekend var hun ansvarlig for at skabe det udgangspunkt, som deltagerne tog afsæt i, inden de skulle gå videre i designprocessen.

”Vi skabte definitionsapparatet for ’hvad fællesskaber er’, så med-udviklerne stod på et stærkt og fælles fundament, for så derfra at kunne arbejde videre med spørgsmålet om ’hvordan fællesskaber ser ud’. Da vi havde lavet den her platform sammen, gik vi i gang med en ret stor designproces, hvor vi fik tænkt meget stort og åbent. Vi fik åbnet op for alle mulige ideer og muligheder, hvori man kunne rammesætte en aktivitet eller et tiltag eller koncept, der kunne rumme det her begreb fællesskab”, fortæller hun.

Ungdomsøen er i weekenden blevet indtaget af 21 unge der har brugt øen som ramme, til at skabe den første Explorer…

Opslået af Ungdomsøen på 12. marts 2017

Fra overordnede tanker til konkrete idéer

Målet for hele processen var at stå med nogle konkrete idéer og koncepter under tematikken fællesskab, og det lykkedes! Der er nu nedsat 6 mindre arbejdsgrupper, og i alt arbejdes der videre med fire helt konkrete aktiviteter, som Roskilde Festival nu har givet pladsen til at afprøve. Alle grupperne har forskelligt fokus, men de har et fælles ståsted.

Weekenden er ved at være fordøjet, og evalueringen er ved at være i hus.

”Det har været enormt inspirerende at møde alle, og se fællesskab fra så mange forskellige vinkler. Jeg forlod i hvert fald øen med en god følelse i maven” er bare ét af mange energigivende nedslag fra evalueringen, og der er ingen tvivl om, at det bliver den fedeste sommer med den første Explorer Island på Roskilde Festival.