Asocio søger ledertrænere til spændende projekter på Balkan

|

Kategorier

Asocio

Den internationale arbejdsgruppe Asocio har fået ansøgninger fra Kroatien og Makedonien om samarbejde omkring ledertræning og udvikling af deres spejderarbejde, som Asocio gerne vil støtte. Vi søger derfor ledertrænere til de to projekter.

Projekt Makedonien

Asocio har samarbejdet med spejderne i Makedonien i 6 år omkring ledertræning og udvikling af deres korps og vil gerne forlænge samarbejdet med endnu tre år. Samarbejdet har indtil nu omfattet Plankurser (med både danske og makedonske deltagere), ledelseskursus (ligeledes med deltagere fra begge lande), instruktør-træning, Woodbadge-træning og støtte til udvikling af deres korpsledelse.

Projekt Kroatien

Asocio har ikke tidligere samarbejdet med spejderne i Kroatien, men vil gerne samarbejde med os på samme måde som Asocio samarbejder med Makedonien omkring patruljelederkurserne.

Hvem er du?

Asocio forventer, at du er engageret ledertræner med erfaring fra ungdoms- eller voksenkurser. Erfaringer fra en divisions- eller regionsledelse eller centralt arbejde i et af de fem spejderkorps er også værdifuldt. Du skal have lyst til at indgå i internationalt spejderarbejde og kunne begå dig i kursussammenhæng på engelsk. Hvis du har lyst, skal du deltage i det indledende seminar (foregår hos vores partner i Kroatien eller Makedonien), hvor indholdet af projektet aftales. Typisk vil projektet kræve 2-3 weekendmøder (på Balkan eller i Danmark) på et år.

Du får en enestående spejderoplevelse og mulighed for at udnytte dine færdigheder og skabe udvikling i fremmed kultur.

Hvad er Asocio?

Asocio er et samarbejde mellem de 5 spejderkorps i Danmark og Sydslesvig med formål at støtte udviklingen af spejderarbejde i verden. Asocio har arbejdet gennem mere end 20 år mest i øst- og Centraleuropa. Asocio har i øjeblikket omkring 10 aktive projekter med ledertræningsaktiviteter i lande som Rumænien, Makedonien, Bosnien, Bulgarien, Armenien med flere.

Du kommer til at indgå i Asocios ressourcepulje, der støtter de danske projektdeltagere på to korte weekendmøder (fredag/lørdag) årligt.