Fotograf: Pernille Bille Tvedt

Giv et barn et gratis år til spejder

|

Kategorier

Foreningen Spejderne

De seneste år har været hårdt for alle, men måske særligt for børn og unge, der har været væk fra deres vante rammer og fællesskaber. Derfor ønsker Villum Fonden i samarbejde med Spejderne at invitere flere børn og unge i skolealderen med ind i fællesskaber efter coronanedlukningerne.

Her kommer I som spejderledere og spejdergrupper ind i billedet. For med jeres hjælp vil vi kunne gøre en forskel for flere børn.

Det er som bekendt desværre ikke alle børn og unge, der økonomisk har muligheden for at opleve et spejderfællesskab. Men med fondens pulje får 150 børn og unge nu chancen for et helt år gratis som spejdere hos enten Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere eller Danske Baptisters Spejderkorps.

Hvor meget og hvordan søger jeg?

Hver spejdergruppe har muligheden for at ansøge om en eller flere fripladser til børn og unge i skolealderen. Pladserne er til børn og unge, der har behov for at være en del af et fællesskab enten på grund af psykisk sårbarhed, fordi deres familier ikke har ressourcerne til at sende deres børn til spejder, eller fordi familie nu eller tidligere har modtaget offentlig støtte. Ved hver friplads kan man som gruppe få op til 4.000 kroner.

Pengene dækker kontingent til lokalforening op til 1.500 kroner, gavekort til grej og uniform op til 1.500 kroner og friplads på aktiviteter op til 1.000 kroner indenfor Danmarks grænser. Spejdergrupper kan søge fripladsordningen til og med december 2022. Der er ingen begrænsning på, hvor mange fripladser den enkelte gruppe kan søge, så længe fripladserne går til børn, der opfylder mindst ét af de tre kriterier.

Ansøgningerne behandles administrativt ud fra de føromtalte kriterier.

Du kan ansøge her

Hvor finder jeg børn til fripladserne?

Følgende er forslag til, hvem der måske kan hjælpe dig med at finde børn, der kvalificerer sig til at få en friplads:

  • Forældrene til dine spejdere
  • Fritidshjem, skoleklubber, SFO’er og Børnehjem
  • Skoler og lektiecafeer
  • Mødrehjælpen, Red Barnet, Røde Kors, Børns Voksenvenner, Headspace og Ventilen
  • Foreninger og lignende i lavindkomstområder
  • Lokale NGO’er.

Spejderarbejdet styrkes yderligere

Villum Fonden har imidlertid givet os spejdere mere end muligheden for at invitere 150 børn og unge til at få et år med fantastiske spejderoplevelser. Fonden har nemlig også doneret 1,5 millioner kroner til at udvide allerede eksisterende spejdergrupper og til at oprette nye grupper.

Disse penge er allerede delt ud til Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps og kommer derfor snart til at gøre en forskel ude i det danske spejderland.

Mere information:

  • Har du spørgsmål, du ikke har fået besvaret her, bedes du kontakte dit korpskontor eller læse mere her
  • Du kan downloade en plakat, som du kan hænge op i for eksempel dit spejderhus for at gøre nuværende spejdere og deres forældre opmærksomme på fripladsmuligheden, hvis de skulle kende en, der ville have godt af et gratis år som spejder.

Du kan downloade en flyer, som du kan sende til organisationer og lignende, eller som du kan printe ud og dele ud. Flyeren fortæller lidt om, hvorfor det er fedt at være spejder.

Du kan også downloade en mailtekst, som er et eksempel på, hvordan man kan kontakte skoler, organisationer og lignende i jeres område. Vær opmærksom på, at noget af teksten er markeret gul, fordi I som spejdergruppe selv skal indsætte information der. Teksten bør ikke være gul, når mailen sendes ud.

Om Villum Fondens puljer:

Villum Fondens initiativ kommer efter covid-19-nedlukningerne, og fonden ønsker med projektet ”Børnene tilbage i fællesskabet” at støtte bedre trivsel hos udsatte børn og unge ved hjælp af fripladsordningen samt en økonomisk håndsrækning til spejderne efter et år, hvor mange fællesskaber har været lukket ned.